Zbędne składniki majątkowe

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego - samochód używany

Znak sprawy: AT.2613.1.2021

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego - samochody używane

Znak sprawy: AT.2613.4.2020

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego - samochody używane

Znak sprawy: AT.2613.2.2017

Informacja o zbędnych składnikach majątkowych WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.2613.2.2018

Informacja o zbędnych składnikach majątkowych WIOŚ Katowice

Znak sprawy: LB.2613.1.2018

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego - samochody używane

Znak sprawy: AT.2613.1.2017

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Znak sprawy: AT.2613.4.2016

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Znak sprawy: AT.2613.4.2016

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego.