Zbędne składniki majątkowe

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego - samochody używane

Znak sprawy: AT.2613.2.2017

Informacja o zbędnych składnikach majątkowych WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.2613.2.2018

Informacja o zbędnych składnikach majątkowych WIOŚ Katowice

Znak sprawy: LB.2613.1.2018

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego - samochody używane

Znak sprawy: AT.2613.1.2017

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Znak sprawy: AT.2613.4.2016

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Znak sprawy: AT.2613.4.2016

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 stycznia 2020 r. oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i informowania w dniu 17 stycznia 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl