Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - Chromatograf gazowy

Znak sprawy: AT.272.8.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - Materiały filtracyjne

Znak sprawy: AT.272.7.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa odczynników i materiałów filtracyjnych

Znak sprawy: AT.272.6.2018
 • Odpowiedzi na pytania
 • Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Roman Cisek
 • Zamieszczono: 2018-07-30, Agnieszka Zasadzień

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kontenera

Znak sprawy: AT.272.4.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia

Znak sprawy: AT.272.3.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi sprzątania

Znak sprawy: AT.272.5.2018
 • Odpowiedzi na pytania
 • Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Roman Cisek
 • Zamieszczono: 2018-04-17, Agnieszka Zasadzień
 • Modyfikacja SIWZ
 • Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Roman Cisek
 • Zamieszczono: 2018-04-19, Agnieszka Zasadzień

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi sprzątania - 2018

Znak sprawy: AT.272.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi ochroniarskie - 2018

Znak sprawy: AT.272.9.2017
 • Odpowiedzi na pytania
 • Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Roman Cisek
 • Zamieszczono: 2017-12-05, Agnieszka Zasadzień

Ogłoszenie o zamówieniu - Przegląd poborników pyłu

Znak sprawy: AT.272.8.2017

Ogłoszenie o zamówieniu - Odczynniki i materiały filtracyjne

Znak sprawy: AT.272.7.2017

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kontenera przewoźnego i analizatora tlenków azotu

Znak sprawy: AT.272.6.2017

Ogłoszenie o zamówieniu - Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia

Znak sprawy: AT.272.4.2017

Ogłoszenie o zamówieniu - Analizator przepływowy

Znak sprawy: AT.272.2.2017
 • Odpowiedzi na pytania
 • Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Roman Cisek
 • Zamieszczono: 2017-05-05, Agnieszka Zasadzień

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi ubezpieczenia pojazdów

Znak sprawy: AT.272.22.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi ochroniarskie 2017

Znak sprawy: AT.272.20.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa aspiratorów

Znak sprawy: AT.272.18.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Przeglad analizatorow Environnement

Znak sprawy: AT.272.19.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Zestaw pomiarowy poziomów hałasu

Znak sprawy: AT.272.17.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Przegląd poborników pyłu

Znak sprawy: AT.272.15.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi okresowej kontroli poprawności i sprawności działania analizatorów WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.13.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Odczynniki i materiały filtracyjne

Znak sprawy: AT.272.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa 2 szt. niskoprzepływowych poborników pyłu typu LVS wraz z ich instalacją w punktach pomiarowych

Znak sprawy: AT.272.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Zestawy pomiarowe poziomu hałasu wprowadzanego do środowiska

Znak sprawy: AT.272.9.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Zestawy pomiarowe do hałasu

Znak sprawy: AT.272.7.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa aparatury pomiarowej

Znak sprawy: AT.272.8.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kontenera

Znak sprawy: AT.272.6.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi ochroniarskie 2016

Znak sprawy: AT.272.3.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi sprzątania 2016

Znak sprawy: AT.272.2.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi ochroniarskie 2016

Znak sprawy: AT.272.1.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi ubezpieczenia pojazdów WIOŚ

Znak sprawy: AT.272.19.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - Przegląd poborników pyłu

Znak sprawy: AT.272.18.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - przegląd analizatorów

Znak sprawy: AT.272.17.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników chemicznych dla laboratorium WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.16.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu

Znak sprawy: AT.272.13.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa chromatografu

Znak sprawy: AT.272.12.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu

Znak sprawy: AT.272.11.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu

Znak sprawy: AT.272.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dachu

Znak sprawy: AT.272.9.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu

Znak sprawy: AT.272.8.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu

Znak sprawy: AT.272.7.2015

Przetarg nieograniczony - dostawa analizatora ozonu

Znak sprawy: AT.272.6.2015

Przetarg nieograniczony - dostawa analizatora benzenu

Znak sprawy: AT.272.5.2015

Przetarg nieograniczony - Usługi sprzątania

Znak sprawy: AT.272.2.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi ochroniarskie WIOŚ Katowice 2015

Znak sprawy: AT.272.1.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi ubezpieczenia pojazdów WIOŚ 2014

Znak sprawy: AT.272.12.2014

Przetarg nieograniczony - dostawa oleju opałowego

Znak sprawy: AT.272.11.2014

Przetarg nieograniczony - dostawa odczynników chemicznych

Znak sprawy: AT.272.10.2014

Przetarg nieograniczony - dostawa przewoźnego kontenera wraz z posadowieniem

Znak sprawy: AT.272.9.2014

Przetarg nieograniczony - dostawa niskoprzepływowego pobornika pyłu zawieszonego

Znak sprawy: AT.272.8.2014

Przetarg nieograniczony - dostawa zestawów pomiarowych do realizacji pomiarów monitoringowych poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska

Znak sprawy: AT.272.7.2014

Przetarg nieograniczony - obsługa poborników pyłu zawieszonego

Znak sprawy: AT.272.4.2014

Przetarg nieograniczony - dostawa oleju opałowego

Znak sprawy: AT.272.3.2014

Przetarg nieograniczony - Usługi sprzątania

Znak sprawy: AT.272.2.2014

Przetarg nieograniczony - Usługi ochroniarskie

Znak sprawy: AT.272.1.2014

Przetarg nieograniczony - Usługi ubezpieczenia pojazdów WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.28.2013

Przetarg nieograniczony - Usługi ochroniarskie

Znak sprawy: AT.272.27.2013

Ogłoszenie o wyborze oferty - Urządzenia komputerowe

Znak sprawy: AT.272.26.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa generatorów powietrza zerowego

Znak sprawy: AT.272.25.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa generatorów powietrza zerowego

Znak sprawy: AT.272.23.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa oleju opałowego

Znak sprawy: AT.272.24.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów filtracyjnych

Znak sprawy: AT.272.22.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa odczynników chemicznych

Znak sprawy: AT.272.21.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa gazowych mieszanin wzorcowych

Znak sprawy: AT.272.16.2013
 • Zmiana SIWZ
 • Zamieszczono: 2013-08-21, Agnieszka Zasadzień

Przetarg nieograniczony - dostawa mobilnego laboratorium pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza

Znak sprawy: AT.272.20.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa masztów meteorologicznych

Znak sprawy: AT.272.19.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa wiatromierzy

Znak sprawy: AT.272.18.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa kontenera

Znak sprawy: AT.272.17.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa mobilnego laboratorium pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza

Znak sprawy: AT.272.14.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa tonerów i tuszy do urządzeń biurowych

Znak sprawy: AT.272.12.2013
 • Zmiana SIWZ
 • Zamieszczono: 2013-06-03, Agnieszka Zasadzień

Przetarg nieograniczony - dostawa niskoprzepływowego pobornika pyłu zawieszonego

Znak sprawy: AT.272.11.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa analizatorów benzenu

Znak sprawy: AT.272.10.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa analizatorów gazowych

Znak sprawy: AT.272.9.2013

Ogłoszenie o wyborze oferty - dostawa tuszy i tonerów do urządzeń biurowych

Znak sprawy: AT.272.8.2013

Przetarg nieograniczony - obsługa poborników pyłu zawieszonego

Znak sprawy: AT.272.7.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa oleju opałowego

Znak sprawy: AT.272.5.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa niskoprzepływowych poborników pyłu zawieszonego

Znak sprawy: AT.272.4.2013

Przetarg nieograniczony - dostawa analizatorów stężenie pyłu zawieszonego PM10

Znak sprawy: AT.272.3.2013

Przetarg nieograniczony - usługi ochroniarskie

Znak sprawy: AT.272.2.2013

Przetarg nieograniczony - usługi sprzątania

Znak sprawy: AT.272.1.2013

Archiwum zamówień publicznych

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26 marca 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl