Stan przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Informacji na temat stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania udzielają:

Wydział Inspekcji w WIOŚ Katowice

 • Katarzyna Wypych – transgranicze przemieszczanie odpadów
 • Maria Szczerkowska-Psiuk – gospodarka wodno-ściekowa
 • Jarosław Rasała – ochrona powietrza
 • Monika Dybalska – uzgadnianie pozwoleń zintegrowanych
 • Tomasz Kordas – zaświadczenia
 • Artur Wojtanek - wydawanie opinii dla ARiMR
 • Iwona Ślęzak – ochrona przed hałasem
 • Małgorzata Szczudło – przeciwdziałanie poważnym awariom

Dział Inspekcji w Delegaturze w Bielsku-Białej

 • Mariusz Piotrowski - Kierownik Działu Inspekcji
  tel. 338-124-492, e-mail: bielsko@katowice.wios.gov.pl

Dział Inspekcji w Delegaturze w Częstochowie

 • tel. 343-694-120, e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl
 • Renata Tysarczyk – kierownik Działu Inspekcji
oraz poszczególni inspektorzy branżowi z zakresu:
 • ochrony powietrza, pozwoleń zintegrowanych, handlu emisjami;
 • ochrony wód przed zanieczyszczeniem;
 • poważnych awarii przemysłowych, zakładów ZDR, ZZR i potencjalnych sprawców;
 • gospodarki odpadami, odpadów opakowaniowych i stacji demontażu pojazdów;
 • ochrony przed hałasem;
 • nadzoru rynku oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: 2018-04-20, Agnieszka Zasadzień
Infomację zamieścił modyfikację: 2018-04-20, Agnieszka Zasadzień Infomację zamieścił modyfikację: 2019-05-07, Agnieszka Zasadzień Infomację zamieścił modyfikację: 2020-09-04, Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl