Stan przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Informacji na temat stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania udzielają:

Wydział Inspekcji w WIOŚ Katowice

 • Bogusława Plewnia – gospodarka odpadami
 • Anna Skiba – transgranicze przemieszczanie odpadów
 • Maria Szczerkowska-Psiuk – gospodarka wodno-ściekowa
 • Jarosław Rasała – ochrona powietrza
 • Monika Dybalska – uzgadnianie pozwoleń zintegrowanych
 • Tomasz Kordas – zaświadczenia
 • Artur Wojtanek - wydawanie opinii dla ARiMR
 • Iwona Ślęzak – ochrona przed hałasem
 • Małgorzata Szczudło – przeciwdziałanie poważnym awariom

Wydział Monitoringu w WIOŚ Katowice

 • Lilia Szymańska-Kubicka - główny specjalista WMŚ ds. powietrza
 • Anna Pillich-Konieczny – starszy specjalista WMŚ ds. powietrza
 • Norbert Grzechowski – specjalista WMŚ ds. powietrza
 • Anna Szumowska – główny specjalista WMŚ ds. wód powierzchniowych
 • Dominika Wdziekońska - starszy specjalista WMŚ ds. wód podziemnych
 • Arkadiusz Goleniak - specjalista WMŚ ds. hałasu
 • Grzegorz Bednarski - starszy specjalista WMŚ ds. pól elektromagnetycznych
 • Anna Lisowska – operator urządzeń - baza danych emisyjnych

Laboratorium w WIOŚ Katowice

 • Krzysztof Straszak – kierownik Pracownii obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza

Dział Inspekcji w Delegaturze w Bielsku-Białej

 • Stanisław Sala - kierownik Działu Inspekcji
  tel. 338-124-492, e-mail: bielsko@katowice.wios.gov.pl

Dział Monitoringu w Delegaturze w Bielsku-Białej

 • Magdalena Kawnik - p. o. kierownik Działu Monitoringu
  tel. 338-124-492, e-mail: bielsko@katowice.wios.gov.pl

Dział Monitoringu w Delegaturze w Częstochowie

 • Mariusz Ślęzański – kierownik Działu Monitoringu
  tel. 343-694-135, e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Dział Inspekcji w Delegaturze w Częstochowie

 • tel. 343-694-120, e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl
 • Rafał Radecki – kierownik Działu Inspekcji
oraz poszczególni inspektorzy branżowi z zakresu:
 • ochrony powietrza, pozwoleń zintegrowanych, handlu emisjami;
 • ochrony wód przed zanieczyszczeniem;
 • poważnych awarii przemysłowych, zakładów ZDR, ZZR i potencjalnych sprawców;
 • gospodarki odpadami, odpadów opakowaniowych i stacji demontażu pojazdów;
 • ochrony przed hałasem;
 • nadzoru rynku oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: 2018-04-20, Agnieszka Zasadzień
Infomację zamieścił modyfikację: 2018-04-20, Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl