Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Biuletyn informacyjny Nr 4 (wydanie specjalne) - „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” - zakupy dla automatycznych stacji monitoringu powietrza

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” - zakup profesjonalnej mobilnej stacji meteorologicznej

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” - modernizacja programu komputerowego LIMA

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” - zakup nowego analizatora wstrzykowo-przepływowego z możliwością oznaczania detergentów

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” - zakup nowego spektrofotometru UV-VIS dwuwiązkowego

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” - zakup nowego przenośnego kalibratora wielogazowego z GPT oraz generatora powietrza zerowego

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” - zakup jednostki destylacyjnej do azotu Kjeldahla wraz z blokiem mineralizacyjnym i jednostki destylacyjnej do azotu Kjeldahla

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”
Zakup nowego emisyjnego, sekwencyjnego spektometru ICP-OES

Dofinansowanie projektu „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach”

Zakup selektywnego analizator widma promieniowania elektromagnetycznego

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 3 marca 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl