Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice

Osobą wyznaczoną do kontaktu w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:
Inspektor Ochrony Danych - Agnieszka Zasadzień
Tel. 32 201 76 29
mail: iod@katowice.wios.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: 2018.05.24 Agnieszka Zasadzień
Infomację zamieścił: 2018.05.24 Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 stycznia 2020 r. oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i informowania w dniu 17 stycznia 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl