Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Adres urzędu:

Miejsce wykonywania pracy:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca w terenie, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego), możliwe wystąpienia czynników szkodliwych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca z użyciem komputera, praca w terenie, budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e pozostałe wymagania niezbędne: wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wita Stwosza 2,
40-036 Katowice

Inne informacje:

Wytworzył/Odpowiada:Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Udostępnił:Danuta Siwor
Komórka organizacyjna:Wydział ds. kadr
Wprowadzono:21-03-2014
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl