Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Adres urzędu:

Miejsce wykonywania pracy:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, prowadzenie samochodu służbowego, możliwe wystąpienia czynników szkodliwych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca w terenie, praca przy obsłudze przyrządów pomiarowych z wykorzystaniem komputera. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, przystosowanej toalety).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e pozostałe wymagania niezbędne: wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Powstańców 41a,
40-024 Katowice

Inne informacje:

Wytworzył/Odpowiada:Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Udostępnił:Danuta Siwor
Komórka organizacyjna:Wydział ds. kadr
Wprowadzono:12-07-2012
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl