Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca w terenie, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego), możliwe wystąpienia czynników szkodliwych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w terenie, praca z zastosowaniem komputera, budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, przystosowanej toalety).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e pozostałe wymagania niezbędne: wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Powstańców 41a,
40-024 Katowice

Inne informacje:

Wytworzył/Odpowiada:Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Udostępnił:Danuta Siwor
Komórka organizacyjna:Wydział ds. kadr
Wprowadzono:14-12-2011
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadowienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu z dnia 11 stycznia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl