Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Zakres zadań konywanych na stanowisku pracy:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e pozostałe wymagania niezbędne: wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Powstańców 41a,
40-024 Katowice

Inne informacje:

Wytworzył/Odpowiada:Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Udostępnił:Danuta Siwor
Komórka organizacyjna:Wydział ds. kadr
Wprowadzono:29-07-2011
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl