Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji

Wykaz petycji

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 7 października 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl