Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji

Wykaz petycji

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 3 marca 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl