Petycja

3/2016 z dnia 2.05.2016 r. w sprawie sprzeciwu w związku z przebudową drogi Nr 789 oraz przeciwko skierowaniu ruchu samochodowego od węzła autostradowego przez miejscowość Koziegłowy

Pismo z dnia 16.05.2016r. przekazujące petycję Marszałkowi Województwa Śląskiego celem załatwienia zgodnie z posiadanymi kompetencjami
Skan pisma

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl