Petycja

3/2016 z dnia 2.05.2016 r. w sprawie sprzeciwu w związku z przebudową drogi Nr 789 oraz przeciwko skierowaniu ruchu samochodowego od węzła autostradowego przez miejscowość Koziegłowy

Pismo z dnia 16.05.2016r. przekazujące petycję Marszałkowi Województwa Śląskiego celem załatwienia zgodnie z posiadanymi kompetencjami
Skan pisma (pdf, 500 MB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl