Petycja

1/2016 z dnia 29.12.2015 w sprawie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem wytwórni mas bitumicznych w Woli

  • Skan petycji (pdf, 676 MB)
  • 2016-04-12
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej rozpatrzył petycję Stowarzyszenia Mieszkańców „Nowa Energia” w Woli, dotyczącą działalności firmy „Pszczyński Asfalt” w Woli. Poniżej skan odpowiedzi udzielonej Stowarzyszeniu.
    Skan pisma (pdf, 420 MB)
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl