Petycja

1/2016 z dnia 29.12.2015 w sprawie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem wytwórni mas bitumicznych w Woli

  • Skan petycji
  • 2016-04-12
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej rozpatrzył petycję Stowarzyszenia Mieszkańców „Nowa Energia” w Woli, dotyczącą działalności firmy „Pszczyński Asfalt” w Woli. Poniżej skan odpowiedzi udzielonej Stowarzyszeniu.
    Skan pisma
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl