Petycja

6/2015 z dnia 2.12.2015 dotyczy opracowania p. n. "Ocena zanieczyszczeń powietrza Dąbrowy Górniczej na podstawie zawartości metali cieżkich i siarki w transplantowanych porostach"

  • Skan petycji
  • 2015-12-04
    Na podstawie art. 90 ust.6 pkt 1ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, przekazał sprawę do rozpatrzenia przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku
  • 2015-12-29
    Odpowiedź do autora petycji o sposobie jej załatwienia. Skan pisma
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl