Petycja 5/2015 w sprawie uciążliwości związanej z funkcjonowaniem strzelnicy przy ul. Energetyków 3 w Jaworznie

Informacja z dn. 15 października 2015 r.

Wpłynęło pismo Urzędu Miejskiego w Jaworznie z dn. 7 października 2015 r. do WIOŚ w Katowicach (pdf, 1,13 MB)

Infomację zamieściła Agnieszka Zasadzień

Informacja z dn. 10 listopada 2015 r.

Z załączonego do pisma korespondencji wynikało, że dzierżawca strzelnicy poinformował, że celem ograniczenia uciążliwości akustycznej związanej z odgłosami strzałów planuje modernizację obiektu poprzez wyciszenie pawilonu strzelniczego w terminie do wiosny 2016 r. oraz, że do czasu modernizacji ograniczy jej czas funkcjonowania.

W związku z tym WIOŚ zwrócił się do użytkownika obiektu tj. Hubertech, sp. z o.o. w Katowicach o przekazanie informacji w zakresie przeprowadzonych działań modernizacyjnych niezwłocznie po ich zakończeniu.

W przypadku występujących nadal po zakończonej inwestycji uciążliwości akustycznych dla okolicznych mieszkańców tut. Inspektorat przeprowadzi stosowne badania hałasu.

Infomację zamieściła Agnieszka Zasadzień

Informacja z dnia 28 czerwca 2016 r.

W związku z wpłynięciem w kwietniu br. kolejnej interwencji w tym zakresie tut. Inspektorat zwrócił się do spółki Hubertech o pilne przekazanie informacji na temat zaawansowania prac modernizacyjnych, mających na celu ograniczenie uciążliwości akustycznej dla okolicznych mieszkańców.

W odpowiedzi spółka Hubertech poinformowała, że rozpoczęła prace budowlane które mają w końcowym efekcie zminimalizować odgłosy wystrzałów oraz poprawić stan bezpieczeństwa zarówno osób korzystających z strzelnicy jak i przebywających poza obiektem. W związku z tym:

  • podniesiono osłony pawilonu strzeleckiego do wysokości 6 m z jednoczesnym zakrzywieniem i wytłumieniem na długości 50 m, zgodnie z zaleceniem operatu wyciszenia strzelnicy,
  • wyłożono ścianki pawilonu strzelnicy po stronie wewnętrznej materiałem dźwiękochłonnym na powierzchni 500 m2,
  • zostały postawione konstrukcje dźwiękochłonne na 10 stanowiskach strzeleckich w formie kabin dźwiękochłonnych,
  • zbudowano nową oś strzelecką dla konkurencji olimpijskiej trap, dla której zbudowano 4-metrowej wysokości osłony dźwiękochłonne, a całość została usytuowana w najdalszej części strzelnicy,
  • przebudowano i wybudowano nowe obwałowania, których celem nadrzędnym jest funkcja kulochwytów i izolacji głosowej; w tym celu uformowano ponad 3500 m3 ziemi,
  • została specjalnie zaprojektowana i wybudowana nowa oś kulowa w pełnym wąwozie o 4-metrowych ścianach tak, aby odgłosy strzałów z broni kulowej były jak najmniejsze,
  • cały obiekt Ośrodka Szkoleniowo-Sportowego "Strzelnica" uzyskał nowe ogrodzenia, aby poprawić zarówno bezpieczeństwo jak i przeciwdziałać systematycznemu zanieczyszczaniu lasu okalającego obiekt. Obecnie trwają dalsze prace nad zbudowaniem ponad 100-metrowego ekranu dźwiękochłonnego oraz nad izolacją zewnętrzną pawilonu strzeleckiego, tak aby odbicie fal dźwiękowych było pochłaniane, a nie tylko odbijane.

Interweniujący zostali poinformowani, że w terminie do dnia 31 lipca br. zostaną przeprowadzone badania hałasu z terenu przedmiotowej strzelnicy.

Infomację zamieścił Jacek Uryga
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl