Petycja

4/2015 z dnia 24.08.2015 r. dotyczy wniosku o przeprowadzenie kontroli w firmie KRUSZPIACH Sp. z o.o. w związku z nielegalnym magazynowaniem odpadów

  • Skan petycji (pdf, 1,50 MB)
  • 2015-09-24
    Zwrócono się do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej z prośbą o podjęcie działań kontrolnych mających na celu rozpoznanie prowadzonej działalności na tym terenie i poinformowanie Inspektoratu o poczynionych ustaleniach.
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl