Petycja

1/2015 z dnia 7.09.2015 dotyczy rozbiórki i budowy mostu na cieku wodnym

  • Skan petycji (pdf, 389 KB)
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przekazał sprawę:
    - zanieczyszczania wody oraz melioracji odpadami do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach o podjęcie stosownych działań;
    -wywożenia odpadów na działkę 185/118 do Burmistrza Miasta Toszek o podjecie działań w oparciu o art. 26 ustawy o odpadach;
    -prawidłowości prowadzonych robót do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl