Petycja

1/2015 z dnia 7.09.2015 dotyczy rozbiórki i budowy mostu na cieku wodnym

  • Skan petycji
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przekazał sprawę:
    - zanieczyszczania wody oraz melioracji odpadami do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach o podjęcie stosownych działań;
    -wywożenia odpadów na działkę 185/118 do Burmistrza Miasta Toszek o podjecie działań w oparciu o art. 26 ustawy o odpadach;
    -prawidłowości prowadzonych robót do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl