Ocena stanu wód na podstawie badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w cyklu pomiarowym 2010 - 2012
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 7 marca 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl