Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2018 roku

Powietrze

Wody podziemne

Wody powierzchniowe

  • Klasyfikacje i oceny stanu wód powierzchniowych za 2018 r. zostały umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakładkach rzeki i zbiorniki zaporowe oraz jeziora, pod tabelami z raportami pod adresem: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod

Hałas

Pola elektromagnetyczne

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl