Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2018 roku

Powietrze

Wody podziemne

Wody powierzchniowe

  • Klasyfikacje i oceny stanu wód powierzchniowych za 2018 r. zostały umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakładkach rzeki i zbiorniki zaporowe oraz jeziora, pod tabelami z raportami pod adresem: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod

Hałas

Pola elektromagnetyczne

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl