Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2017 roku

Powietrze

Wody powierzchniowe

Wody podziemne

Hałas

Pola elektromagnetyczne

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl