Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2016 roku

Powietrze

Hałas

Pola elektromagnetyczne

Wody powierzchniowe

Wody podziemne

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadowienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu z dnia 11 stycznia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl