Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2016 roku

Powietrze

Hałas

Pola elektromagnetyczne

Wody powierzchniowe

Wody podziemne

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl