Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2010 roku

Powietrze

Wody powierzchniowe

Oceny wód za 2010 rok zostały zweryfikowane w 2013 roku i zamieszczone są w zakładce: "Informacja o stanie środowiska w 2012 roku"

Wody podziemne

Pola elektromagnetyczne

Hałas

Gleba i ziemia

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl