Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2010 roku

Powietrze

Wody powierzchniowe

Oceny wód za 2010 rok zostały zweryfikowane w 2013 roku i zamieszczone są w zakładce: "Informacja o stanie środowiska w 2012 roku"

Wody podziemne

Pola elektromagnetyczne

Hałas

Gleba i ziemia

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu z dnia 5 lipca 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl