Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2009 roku

Powietrze

Wody powierzchniowe

Wody podziemne

Pola elektromagnetyczne

Hałas

Gleba i ziemia

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu z dnia 19 sierpnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl