Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2009 roku

Powietrze

Wody powierzchniowe

Wody podziemne

Pola elektromagnetyczne

Hałas

Gleba i ziemia

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl