Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2009 roku

Powietrze

Wody powierzchniowe

Wody podziemne

Pola elektromagnetyczne

Hałas

Gleba i ziemia

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl