Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2007 roku

Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe

Wody podziemne

Powietrze

Gleba i ziemia

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu z dnia 5 lipca 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl