Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2006 roku

Wody powierzchniowe

Wody podziemne

 • Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w 2006 roku w sieci krajowej (badania wykonane na zlecenie GIOŚ przez Państwowy Instytut Geologiczny)
 • Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w 2006 roku w sieci regionalnej (badania wykonane przez WIOŚ Katowice - Delegatura w Częstochowie)
 • Szersze informacje na temat monitoringu jakości wód podziemnych można uzyskać na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Powietrze

  Odpady

  Gleba i ziemia

 • Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

  www.obywatel.gov.pl