Ocena jakości powietrza

Ocena jakości powietrza w województwie śląskim w 2002 roku wykonana według zasad określonych w art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

Autorzy: Lilia Szymańska–Kubicka, Romualda Zbrojkiewicz

Ryciny: Piotr Kubiak

W opracowaniu wykorzystano materiały opracowane przez niżej wymienionych autorów:

 • Maria Sosnowska, Andrzej Tyczyński - Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Katowicach,
 • Krzysztof Klejnowski - kierownik pracy "Zanieczyszczenie powietrza w obrębie województwa śląskiego w świetle wymogów Unii Europejskiej – Ocena wstępna z określeniem kierunków modernizacji systemu monitoringu" wykonanej przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu w 2002 roku,
 • Wojciech Stawiany - prace zbiorowe wykonane przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska P.P. w Katowicach,
 • Bronisława Dyduch, Joanna Fudała - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,
 • Bolesław Nowakowski - Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej,
 • Romualda Zbrojkiewicz, Andrzej Szmidla - Delegatura WIOŚ w Częstochowie.

Spis treści

 1. Kryteria oceny jakości powietrza
 2. Opis systemu oceny
 3. Klasyfikacja stref pod kątem dotrzymywania dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu
 4. Wyniki klasyfikacji stref
 5. Udokumentowanie wyników oceny
 6. Podsumowanie, wnioski
 7. Spis tabel
 8. Spis rycin
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl