Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2002 roku

Powietrze

Odpady

Wyniki badań jakości wód podziemnych

Gleba i ziemia

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl