Powiadomienia o jakości powietrza

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26 marca 2021 r. (pdf, 759 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26 marca 2021 r. (pdf, 744 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26 marca 2021 r. (pdf, 836 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 marca 2021 r. (pdf, 1021 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10 marca 2021 r. (pdf, 425 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10 marca 2021 r. (pdf, 862 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 marca 2021 r. (pdf, 464 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 marca 2021 r. (pdf, 976 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 marca 2021 r. (pdf, 997 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 2 marca 2021 r. (pdf, 396 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 3 marca 2021 r. (pdf, 420 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 3 marca 2021 r. (pdf, 1186 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 2 marca 2021 r. (pdf, 420 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 2 marca 2021 r. (pdf, 847 KB)

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26 lutego 2021 r. (pdf, 347 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (pdf, 905 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26 lutego 2021 r. (pdf, 969 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25 lutego 2021 r. (pdf, 460 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25 lutego 2021 r. (pdf, 993 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24 lutego 2021 r. (pdf, 486 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 24 i 25 lutego 2021 r. (pdf, 1551 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 23 lutego 2021 r. (pdf, 432 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24 lutego 2021 r. (pdf, 1173 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 22 lutego 2021 r. (pdf, 446 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach od 22 do 23 lutego 2021 r. (pdf, 1526 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 21 lutego 2021 r. (pdf, 436 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 21 lutego 2021 r. (pdf, 122 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 20 lutego 2021 r. (pdf, 123 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 20 i 21 lutego 2021 r. (pdf, 466 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 lutego 2021 r. (pdf, 436 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 lutego 2021 r. (pdf, 933 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 lutego 2021 r. (pdf, 1,12 MB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15 lutego 2021 r. (pdf, 449 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15 lutego 2021 r. (pdf, 494 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15 lutego 2021 r. (pdf, 1331 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10 lutego 2021 r. (pdf, 437 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10 lutego 2021 r. (pdf, 546 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 lutego 2021 r. (pdf, 434 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 lutego 2021 r. (pdf, 531 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 9 i 10 lutego 2021 r. (pdf, 1445 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 9 i 10 lutego 2021 r. (pdf, 1523 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 5 lutego 2021 r. (pdf, 1094 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 2 lutego 2021 r. (pdf, 430 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 2 lutego 2021 r. (pdf, 1103 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 2 lutego 2021 r. (pdf, 940 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 1 lutego 2021 r. (pdf, 442 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 1 lutego 2021 r. (pdf, 467 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 1 lutego 2021 r. (pdf, 1085 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 1 lutego 2021 r. (pdf, 1136 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 31 stycznia 2021 r. (pdf, 463 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2021 r. (pdf, 595 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 stycznia 2021 r. (pdf, 444 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 stycznia 2021 r. (pdf, 493 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 18 i 19 stycznia 2021 r. (pdf, 1579 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 stycznia 2021 r. (pdf, 1130 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11 stycznia 2021 r. (pdf, 461 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11 stycznia 2021 r. (pdf, 487 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11 stycznia 2021 r. (pdf, 986 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11 stycznia 2021 r. (pdf, 1022 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10 stycznia 2021 r. (pdf, 877 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10 stycznia 2021 r. (pdf, 257 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 9 i 10 stycznia 2021 r. (pdf, 1401 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 5 i 6 stycznia 2021 r. (pdf, 1540 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 4 stycznia 2021 r. (pdf, 440 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 4 stycznia 2021 r. (pdf, 475 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 4 stycznia 2021 r. (pdf, 1220 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 4 stycznia 2021 r. (pdf, 1129 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 3 stycznia 2021 r. (pdf, 508 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 3 stycznia 2021 r. (pdf, 252 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 2 stycznia 2021 r. (pdf, 256 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 30 grudnia 2020 r. (pdf, 443 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 22 grudnia 2020 r. (pdf, 990 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 21 grudnia 2020 r. (pdf, 456 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 21 grudnia 2020 r. (pdf, 1113 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 19 i 20 grudnia 2020 r. (pdf, 1439 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 17 grudnia 2020 r. (pdf, 440 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 17 grudnia 2020 r. (pdf, 1468 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 17 grudnia 2020 r. (pdf, 1128 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15 grudnia 2020 r. (pdf, 444 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 14 grudnia 2020 r. (pdf, 1451 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 12 grudnia 2020 r. (pdf, 233 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11 grudnia 2020 r. (pdf, 233 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11 grudnia 2020 r. (pdf, 1667 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10 grudnia 2020 r. (pdf, 1580 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 4 grudnia 2020 r. (pdf, 993 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 3 grudnia 2020 r. (pdf, 891 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 3 grudnia 2020 r. (pdf, 899 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 3 grudnia 2020 r. (pdf, 1207 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 3 grudnia 2020 r. (pdf, 1719 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 2 grudnia 2020 r. (pdf, 457 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 2 grudnia 2020 r. (pdf, 526 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 2 grudnia 2020 r. (pdf, 1238 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 2 grudnia 2020 r. (pdf, 1701 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 2 grudnia 2020 r. (pdf, 448 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 1 grudnia 2020 r. (pdf, 1820 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 27 listopada 2020 r. (pdf, 228 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25 listopada 2020 r. (pdf, 1146 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 listopada 2020 r. (pdf, 429 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 listopada 2020 r. (pdf, 1233 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 8 listopada 2020 r. (pdf, 835 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 7 listopada 2020 r. (pdf, 243 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 7 listopada 2020 r. (pdf, 547 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 1 października 2020 r. (pdf, 963 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (pdf, 207 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11 kwietnia 2020 r. (pdf, 426 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 8 kwietnia 2020 r. (pdf, 205 KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 8 kwietnia 2020 r. (pdf, 447 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 4 kwietnia 2020 r. (pdf, 204 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 4 kwietnia 2020 r. (pdf, 438 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 1 kwietnia 2020 r. (pdf, 618 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 31 marca 2020 r. (pdf, 375 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28 marca 2020 r. (pdf, 447 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 27 marca 2020 r. (pdf, 242 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 27 i 28 marca 2020 r. (pdf, 447 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 27 marca 2020 r. (pdf, 824 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 19 marca 2020 r. (pdf, 205 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 20 marca 2020 r. (pdf, 368 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 marca 2020 r. (pdf, 392 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 marca 2020 r. (pdf, 410 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 17 marca 2020 r. (pdf, 204 KB)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 marca 2020 r. (pdf, 410 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 5 marca 2020 r. (pdf, 1309 KB)

Powiadomienie o wystąpieniu poziomu informowania w dniu 9 lutego 2020 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (pdf, 3007 KB)

Powiadomienie o wystąpieniu poziomu informowania w dniu 8 lutego 2020 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (pdf, 205 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 8 i 9 lutego 2020 r. (pdf, 446 KB)

Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28 stycznia 2020 r. (pdf, 4070 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28 stycznia 2020 r. (pdf, 4088 KB)

Powiadomienie o wystąpieniu poziomu informowania w dniu 27 stycznia 2020 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (pdf, 2499 KB)

Powiadomienie o wystąpieniu poziomu informowania oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 27 stycznia 2020 r. (pdf, 2914 KB)

Powiadomienie o wystąpieniu poziomu informowania oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26 stycznia 2020 r. (pdf, 224 KB)

Powiadomienie o wystąpieniu poziomu informowania w dniu 25 stycznia 2020 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (pdf, 197 KB)

Powiadomienie o wystąpieniu poziomu informowania w dniu 24 stycznia 2020 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (pdf, 197 KB)

Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24 stycznia 2020 r. (pdf, 4108 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24 stycznia 2020 r. (pdf, 3705 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 19 stycznia 2020 r. (pdf, 777 KB)

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczeniu poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 17 stycznia 2020 r. (pdf, 260 KB)

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 stycznia 2020 r. oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i informowania w dniu 17 stycznia 2020 r. (pdf, 5582 KB)

Powiadomienie o wystąpieniu poziomu informowania w dniu 7 stycznia 2020 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (pdf, 2422 KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dn. 7 stycznia 2020 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (pdf, 3158 KB)

Powiadomienie z dnia 6 stycznia 2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (pdf, 431 KB)

Powiadomienie o wystąpieniu poziomu informowania w dniu 3 stycznia 2020 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (pdf, 198 KB)

Powiadomienie o wystąpieniu poziomu informowania w dniu 2 stycznia 2020 r. oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 3 stycznia 2020 r. dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (pdf, 4222 KB)

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 19 grudnia 2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia w dniu 19 grudnia 2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 17 grudnia 2019 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia w dniu 17 grudnia 2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dn. 17 grudnia 2019 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 13 grudnia 2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Aktualizacja powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Aktualizacja powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 12 grudnia 2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 12 grudnia 2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia w dniach 12 i 13 grudnia 2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniach 12 i 13 grudnia 2019 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 11 grudnia 2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania w dn. 11 grudnia 2019 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia w dniu 11 grudnia 2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dn. 11 grudnia 2019 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dn. 5 grudnia 2019 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia w dn. 27 listopada 2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 25 listopada 2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia w dniach 25 listopada 2019 r. i 26 listopada 2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniach 25 listopada 2019 r. i 26 listopada 2019 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dn. 25 listopada 2019 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dn. 24 listopada 2019 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 20.11.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dn. 21 listopada 2019 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dn. 20 listopada 2019 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – aktualizacja powiadomienia

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 12 listopada 2019 roku przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3)dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m 3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 07.11.2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 07.11.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 1.11.2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 1.11.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m 3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - aktualizacja powiadomienia z dnia 31.10.2019 r.

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 31.10.2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 31.10.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 29.10.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 26.10.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 25 października 2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 25 października 2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101– 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 25 października 2019 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 24 października 2019 roku

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 23 października 2019 roku przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3)dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 23 października 2019 roku

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 22 października 2019 roku przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3)dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 15 października 2019 roku

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 7 października 2019 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 26 czerwca 2019 roku

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia/przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 30 marca 2019 roku

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 30 marca 2019 roku

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 24 marca 2019 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia/przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 5 lutego 2019 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia/przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 1 lutego 2019 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (200 - 300 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 31 stycznia 2019 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 31 stycznia 2019 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 30 stycznia 2019 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 22 stycznia 2019 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 21 stycznia 2019 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania (200 - 300 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 21 stycznia 2019 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 stycznia 2019 roku - aktualizacja

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 stycznia 2019 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 7 stycznia 2019 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 19 grudnia 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18 grudnia 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 grudnia 2018 roku

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 1 grudnia 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach od 30 listopada 2018 roku do 1 grudnia 2018 roku

Powiadomienie (weryfikacja) o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 30 listopada 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 30 listopada 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 10 listopada 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 10 listopada 2018 roku - aktualizacja

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 9 listopada 2018 roku - aktualizacja

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 9 listopada 2018 roku

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18 października 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu z dnia 19 sierpnia 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu z dnia 4 sierpnia 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu z dnia 5 lipca 2018 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 7 marca 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 6 marca 2018 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 6 marca 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 4 marca 2018 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 5 marca 2018 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 4 marca 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 lutego 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18 lutego 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 11 lutego 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 10 lutego 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 9 lutego 2018 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia wartości progowej 200 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 8 lutego 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 6 lutego 2018 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 26 stycznia 2018 roku

Powiadowienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu z dnia 11 stycznia 2018 roku

Powiadowienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu z dnia 16 grudnia 2017 roku

Powiadowienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu z dnia 15 grudnia 2017 roku

Powiadowienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu z dnia 1 grudnia 2017 roku

Powiadowienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu z dnia 16 listopada 2017 roku

Powiadowienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu z dnia 11 sierpnia 2017 roku

Powiadowienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu z dnia 10 sierpnia 2017 roku

Powiadowienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu z dnia 3 sierpnia 2017 roku

Powiadowienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu z dnia 1 sierpnia 2017 roku

Powiadowienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu z dnia 4 czerwca 2017 roku

Aktualizacja powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 16 lutego 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 16 lutego 2017 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 16 lutego 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 15 lutego 2017 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 15 lutego 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 14 lutego 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 13 lutego 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 10 lutego 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 5 lutego 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 4 lutego 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 2 lutego 2017 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 2 lutego 2017 roku

Aktualizacja powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 1 lutego 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 1 lutego 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 30 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 30 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 29 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od 27 do 29 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 26 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 25 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 23 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 22 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 21 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 21 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania o ryzyku wystąpienia stanu alarmowego przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 19 i 20 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 11 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 11 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 10 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 10 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 9 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 9 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 8 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 7 stycznia 2017 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 grudnia 2016 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 grudnia 2016 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 30 grudnia 2016 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania o ryzyku wystąpienia stanu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 24 grudnia 2016 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 21 grudnia 2016 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 20 grudnia 2016 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 grudnia 2016 roku

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 grudnia 2016 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18 grudnia 2016 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 4 grudnia 2016 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 25 listopada 2016 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 14 listopada 2016 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 10 listopada 2016 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 09 listopada 2016 roku

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu z dnia 24 czerwca 2016 roku

Powiadomienie dotyczące przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 18 marca 2016 roku

Powiadomienie dotyczące ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 23 stycznia 2016 roku

Powiadomienie dotyczące przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 20 stycznia 2016 roku

Powiadomienie dotyczące przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 19 stycznia 2016 roku

Powiadomienie dotyczące wystąpienia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 z dnia 11 stycznia 2016 roku

Powiadomienie dotyczące przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 10 stycznia 2016 roku

Powiadomienie dotyczące przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 8 stycznia 2016 roku

Powiadomienie dotyczące przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 7 stycznia 2016 roku

Powiadomienie dotyczące przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 6 stycznia 2016 roku

Powiadomienie dotyczące przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 5 stycznia 2016 roku

Powiadomienie dotyczące przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 4 stycznia 2016 roku

Powiadomienie dotyczące przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 2 stycznia 2016 roku

Powiadomienie dotyczące przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 1 stycznia 2016 roku

Powiadomienie dotyczące wystąpienia przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego z dnia 7 listopada 2015 roku

Powiadomienie dotyczące wystąpienia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego z dnia 6 listopada 2015 roku

Powiadomienie dotyczące przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 5 listopada 2015 roku

Powiadomienie dotyczące przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 4 listopada 2015 roku

Powiadomienie z dnia 2 września 2015 roku o możliwości przekroczenia wartości progowej informowania spoleczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 1 września 2015 roku o możliwości przekroczenia wartości progowej informowania spoleczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 31 sierpnia 2015 roku o możliwości przekroczenia wartości progowej informowania spoleczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 28 sierpnia 2015 roku o możliwości przekroczenia wartości progowej informowania spoleczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 14 sierpnia 2015 roku o przekroczeniu wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 13 sierpnia 2015 roku o przekroczeniu wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 12 sierpnia 2015 roku o przekroczeniu wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 11 sierpnia 2015 roku o przekroczeniu wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 10 sierpnia 2015 roku o możliwości przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 9 sierpnia 2015 roku o przekroczeniu wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 8 sierpnia 2015 roku o przekroczeniu wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 7 sierpnia 2015 roku o przekroczeniu wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 6 sierpnia 2015 roku o przekroczeniu wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 4 sierpnia 2015 roku o przekroczeniu wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 3 sierpnia 2015 roku o możliwości przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 23 lipca 2015 roku o przekroczeniach wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 19 lipca 2015 roku o przekroczeniach wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 8 lipca 2015 roku o przekroczeniach wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 6 lipca 2015 roku o przekroczeniach wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 3 lipca 2015 roku o możliwości przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 14 czerwca 2015

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 22 lutego 2015

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 16 lutego 2015

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 15 lutego 2015

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 31 grudnia 2014

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 10 grudnia 2014

Powiadomienie o przekroczeniu progu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 z dnia 7 grudnia 2014

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 6 grudnia 2014

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 5 grudnia 2014

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26 marca 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl