Osoby sprawujące funkcje w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach
  • Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Agata Bucko-Serafin
  • Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska -
  • Kierownik Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej -
  • Kierownik Delegatury WIOŚ w Częstochowie - Robert Rogulski

Wydziałami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach kierują:

  • Naczelnik Wydziału Inspekcji - Jarosław Rasała
  • Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska - Andrzej Szczygieł
  • Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego - Roman Cisek
  • Główny Księgowy - Adrian Olek
  • Kierownik Laboratorium - Wiesława Piskorz

Infomację zamieścił modyfikację: 2018-07-12 Agnieszka Zasadzień