Osoby sprawujące funkcje w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach
  • Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Tadeusz Sadowski
  • Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Jerzy Kopyczok
  • Kierownik Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej - Agata Bucko-Serafin
  • Kierownik Delegatury WIOŚ w Częstochowie - Robert Rogulski

Wydziałami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach kierują:

  • Naczelnik Wydziału Inspekcji -
  • Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska - Andrzej Szczygieł
  • Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego - Roman Cisek
  • Główny Księgowy - Adrian Olek

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: 2016-07-05 Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił modyfikację: 2014-07-05 Agnieszka Zasadzień