Struktura własnościowa i majątek

Wojewódzki Inspektorat Ochrny Środowiska w Katowicach jest jednostką budżetową. Śląski Wojewódzki Inspektor samodzielnie realizuje budżet Wojewódzkiego Inspektoratu w oparciu o przepisy odnoszące się do jednostek budżetowych.

Wartość majątku WIOŚ na dzień 31.12.2014 r. wynosi 39 840 206,66 zł, w tym wartości niematerialne i prawne 693 776,69 zł. Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach jest własnością Skarbu Państwa.

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 7 marca 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl