Struktura własnościowa i majątek

Wojewódzki Inspektorat Ochrny Środowiska w Katowicach jest jednostką budżetową. Śląski Wojewódzki Inspektor samodzielnie realizuje budżet Wojewódzkiego Inspektoratu w oparciu o przepisy odnoszące się do jednostek budżetowych.

Wartość majątku WIOŚ na dzień 31.12.2017 r. wynosi 39 668 146,16 zł, w tym wartości niematerialne i prawne 669 708,24 zł. Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach jest własnością Skarbu Państwa.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Roman Cisek
Infomację zamieścił modyfikację: 2018-04-10 Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl