Informacje ogólne

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: 2018-04-17, Ewa Dziedzic
Infomację zamieścił modyfikację: 2018-04-17, Agnieszka Zasadzień
Zamieściła modyfikację: 2019-04-16, Agnieszka Zasadzień Zamieściła modyfikację (zmiana Regulaminu i schematu organizacyjnego): 2019-05-22, Agnieszka Zasadzień Zamieściła modyfikację (Plan działania oraz kierunki rozwoju WIOŚ w Katowicach ): 2020-01-24, Agnieszka Zasadzień Zamieściła modyfikację (Plan działania oraz kierunki rozwoju WIOŚ w Katowicach ): 2021-01-18, Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26 marca 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl