Ograniczenie osobistych wizyt w placówkach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie

Opinie do uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Zdjęcie

Komunikat Policji. Wspólnie zadbajmy o środowisko.

Nowa organizacja Inspekcji Ochrony Środowiska

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
tel. 32 201 76 00, 32 251 80 40, faks 32 251 55 54 (tzw. nr kierunkowy jest obecnie integralną częścią numeru telefonicznego)
e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl
NIP 954-22-54-629, REGON 271096180
Adres skrzynki ePUAP: /WIOSKatowice/skrytka
Kontakt dla dziennikarzy: tel. 32 201 76 00, 32 251 80 40, e-mail: Sekretariat

Wykaz numerów telefonów pracowników WIOŚ w Katowicach

Delegatura WIOŚ w Częstochowie

ul. Rząsawska 24/28, 42-200 Częstochowa
tel. 34 369 41 20, faks 34 360 42 80 (tzw. nr kierunkowy jest obecnie integralną częścią numeru telefonicznego)
e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Wykaz numerów telefonów pracowników w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie

Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej

ul. Partyzantów 117, 43-316 Bielsko-Biała
tel. 33 812 30 37, faks 33 812 49 30 (tzw. nr kierunkowy jest obecnie integralną częścią numeru telefonicznego)
e-mail: bielsko@katowice.wios.gov.pl

Wykaz numerów telefonów pracowników w Delegaturze WIOŚ w Bielsku-Białej

KOMUNIKAT!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie do absolutnego minimum osobistych wizyt w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach i Delegaturach WIOŚ.

Pozostajemy oczywiście do Państwa dyspozycji! Wszystkie sprawy możecie Państwo załatwiać za pośrednictwem telefonów, poczty elektronicznej i tradycyjnej oraz za pośrednictwem ePUAP.

Dane kontaktowe:

WAŻNE!

W przypadku konieczności spotkania osobistego z konkretnym pracownikiem, prosimy o wcześniejsze telefoniczne zweryfikowanie jego obecności - w związku z decyzją o zamknięciu placówek oświatowych, nie wszyscy nasi pracownicy są obecni w siedzibie WIOŚ w Katowicach.

PAMIĘTAJMY PROSZĘ, ŻE WSZYSCY ODPOWIADAMY ZA SIEBIE I OTOCZENIE. TYLKO ODPOWIEDZIALNE POSTĘPOWANIE DAJE SZANSĘ ZMINIMALIZOWANIA KONSEKWENCJI ZWIĄZANYCH Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28 marca 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl