Wystąpienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicachpdf 1446 KB

Wystąpienie do Komendantów Miejskich i Powiatowych Straży Pożarnychpdf 1432 KB

Wystąpienie do Marszałka Województwa Śląskiegopdf 1084 KB

Wystąpienie do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miastpdf 1117 KB

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: 2018-05-18, Maria Wójcik
Infomację zamieścił modyfikację: 2018-05-18, Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl