Delegatury

Delegatura WIOŚ w Częstochowie

Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28 marca 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl