Dział Monitoringu

Zadaniem Działu Monitoringu Środowiska jest :

  • organizowanie i koordynowanie monitoringu środowiska;
  • prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian;
  • udzielanie informacji na temat stanu środowiska.

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badane są:

  • wody powierzchniowe (rzeki i zbiorniki zaporowe);
  • wody podziemne (źródła, piezometry, studnie);
  • powietrze atmosferyczne;
  • hałas komunikacyjny i przemysłowy;
  • pola elektromagnetyczne.

Ambulans pomiarowy imisji Badanie wód powierzchniowych

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl