O Delegaturze WIOŚ w Częstochowie

Siedziba Delegatury WIOŚ w Częstochowie

Delegatura WIOŚ w Częstochowie

Dane teleadresowe

ul. Rząsawska 24/28, 42-200 Częstochowa
tel. 34 369 41 20, faks 34 360 42 80
e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Wykaz numerów telefonów pracowników w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w pokoju 301.

Lokalizacja Delegatury WIOŚ w Częstochowie na mapie Google

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 7 października 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl