Dział Inspekcji

Do zadań Działu Inspekcji w szczególności należy:

  • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody;
  • kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska;
  • udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji;
  • udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
  • kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem;
  • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
  • współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi.

Poważna awaria Składowisko odpadów

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadowienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu z dnia 11 stycznia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl