Zdjęcia

Laboratorium - pracownia biologiczna

Laboratorium - chromatograf gazowy z detektorem masowym

Laboratorium - chromatograf cieczowy

Laboratorium - chromatograf gazowy

Laboratorium - analityka organiczna

Laboratorium - spektrofotometr emisji atomowej

Laboratorium - spektrofotometr przepływowy

Laboratorium - pracownia badań fizyko-chemicznych

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadowienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu z dnia 11 stycznia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl