Pracownia analiz manualnych, instrumentalnych, hydrobiologicznych, mikrobiologicznych oraz pomiarów terenowych i pobierania próbek

Laboratorium

Pracownia prowadzi badania i pomiary w zakresie ochrony środowiska tj.:

  • badania monitoringowe środowiska;
  • badania kontrolne, służące do oceny emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód, ziemi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Są to badania wód i ścieków, gleb i odpadów, gazów odlotowych, hałasu przemysłowego i natężenia pól elektromagnetycznych;
  • badania związane z poważnymi awariami ekologicznymi;
  • badania dla zleceniodawców zewnętrznych.

Laboratorium

Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Więcej informacji: http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=laboratoria/bielsko

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl