O Delegaturze WIOŚ w Bielsku-Białej

Siedziba Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej

Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej

Dane teleadresowe

ul. Partyzantów 117, 43-316 Bielsko-Biała
tel. 338-123-037, faks 338-124-930
e-mail: bielsko@katowice.wios.gov.pl

Wykaz numerów telefonów pracowników w Delegaturze WIOŚ w Bielsku-Białej

Lokalizacja Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej

Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl