O Delegaturze WIOŚ w Bielsku-Białej

Siedziba Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej

Zdjęcie budynku delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej

Dane teleadresowe

ul. Partyzantów 117, 43-316 Bielsko-Biała
tel. 338-123-037, faks 338-124-930
e-mail: bielsko@katowice.wios.gov.pl

Wykaz numerów telefonów pracowników w Delegaturze WIOŚ w Bielsku-Białej (pdf 86 KB)

Lokalizacja Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej

Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl