„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” - zakupy dla automatycznych stacji monitoringu powietrza
14 stycznia 2013 r.

W IV kwartale 2012 roku WIOŚ w Katowicach w ramach projektu „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach” zakupił nowy sprzęt pomiarowy, który w części pozwolił zastąpić wysłużone analizatory pracujące na automatycznych stacjach monitoringu powietrza jak również wzbogacił stacje o nowe urządzenia pomiarowe.

Zakupiono następujące urządzenia:

  • analizatory benzenu (2 szt.),
  • analizatory tlenku węgla (4 szt.),
  • analizatory dwutlenku siarki (8 szt.),
  • analizator pyłu zawieszonego PM2,5 (1 szt.).

Wymiana analizatorów pozwoli na bardziej bezawaryjną pracę urządzeń, a tym samym jeszcze większą liczbę danych będziemy w stanie zaprezentować na naszej stronie internetowej. Nowe urządzenia wzbogacą dane dotyczące monitoringu powietrza.

W ramach projektu został zakupiony również dataloger (komputer przemysłowy) - urządzenie, które pozwala na gromadzenie i przesyłanie danych, z poszczególnych analizatorów znajdujących się na stacjach automatycznych do serwera w siedzibie WIOŚ w Katowicach, co pozwala na bezpośrednie udostępnianie danych ze stacji pomiarowych.

Z kolei zakup nowego kontenera pomiarowego pozwolił nam na rozbudowę automatycznej stacji pomiarowej tła regionalnego mieszczącej się w Złotym Potoku o nowe stanowiska pomiarowe (benzen, pył zawieszony PM2,5). Na stacji tej dzięki kolejnemu zakupowi udało nam się wymienić czujniki meteorologiczne. Te zakupy spowodowały, że stacja stała się jedną z najlepiej wyposażonych stacji pomiarowych nie tylko w województwie śląskim, ale w kraju.

Wszystkie opisane urządzenia zostały zakupione w ramach projektu „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach” nr UDA-RPLS.05.04.00-00-001/11-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Nowy kontener pomiarowy w Złotym Potoku, w trakcie montażu Nowe analizatory jakości powietrza

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieściła Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl