„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” - zakup nowego analizatora wstrzykowo-przepływowego z możliwością oznaczania detergentów
16 października 2012 r.

Analizator pozwoli na wykonywanie w Pracowni Analiz w Częstochowie oznaczenia stężenia anionowych substancji powierzchniowo czynnych (detergenty anionowe) w wodach powierzchniowych, podziemnych i w ściekach. Zastąpi on osiemnastoletni przyrząd analityczny starej generacji. Dzięki zastosowaniu nowego przyrządu i zautomatyzowaniu większości procesu, badania będzie można wykonywać analizy z lepszą precyzją i dokładnością.

Urządzenie zostało zakupione w ramach projektu „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach” nr UDA-RPLS.05.04.00-00-001/11-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Ogólny widok analizatora wstrzykowo-przepływowego z możliwością oznaczania detergentów Analizator podłączony do komputera

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieściła Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl