„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” - zakup jednostki destylacyjnej do azotu Kjeldahla wraz z blokiem mineralizacyjnym i jednostki destylacyjnej do azotu Kjeldahla
10 lipca 2012 r.

Urządzenia do destylacji z parą wodną przeznaczone są do oznaczania między innymi zawartości azotu metodą Kjeldahla, cyjanków oraz fenoli w próbkach wody. Wykonane są z polimeru odpornego na korozję, z wbudowanym zapewniającym bezpieczeństwo bezciśnieniowym generatorem pary wodnej oraz chłodnicą tytanową, ograniczającą zużycie wody chłodzącej. Dodatkowo destylatory posiadają zaawansowany system zabezpieczeń: osłonę ochronną, dźwignię umożliwiającą zmianę położenia probówki bez konieczności dotykania szkła, płytkę ociekową i czujnik przepływu wody chłodzącej. W pełni zautomatyzowany mineralizator DKL do równoczesnej mineralizacji 20 próbek, wyposażony jest w tzw. „windę” ułatwiającą obsługę, system wyciągu oparów, probówki, statyw na probówki i zbiornik na skropliny. Innowacyjny, graficzny wyświetlacz umożliwia prostą i szybką obsługę urządzenia z możliwością planowania i monitorowania poszczególnych etapów mineralizacji.

Aparat do destylacji z parą wodną

Aparat do destylacji z parą wodną

Dzięki zastosowanym technologiom mineralizator serii DKL oszczędza:

  • • czas – wyjątkowo szybka analiza, w ciągu 3-4 minut,
  • • energię – niski pobór energii,
  • • koszty – niski koszt pojedynczej analizy, niskie zużycie gazu i odczynników.

Mineralizator wykorzystywany będzie do przygotowania próbek przeznaczonych do oznaczania azotu Kjeldahla, fosforu ogólnego, metali w próbkach wody, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Urządzenia zostały zakupione w ramach projektu „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach” nr UDA-RPLS.05.04.00-00-001/11-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 znajdują się na stronie: www.rpo.silesia-region.pl.

Mineralizator

Mineralizator

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieściła Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl