Zakup selektywnego analizator widma promieniowania elektromagnetycznego
6 czerwca 2012 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zakupił selektywny analizator widma elektromagnetycznego SRM 3006, będący przenośnym urządzeniem pomiarowym umożliwiającym pomiary pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości. Urządzenie zostało zakupione w ramach projektu „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach” nr UDA-RPLS.05.04.00-00-001/11-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Zakres pracy analizatora pozwala na wykonywanie selektywnych pomiarów pól elektromagnetycznych emitowanych przez większość instalacji radiokomunikacyjnych (telefonia mobilna GSM i UMTS, radiofonia FM, telewizja, sieci WLAN i WiMax), radiolokacyjnych (radary lotnicze i meteorologiczne) oraz radionawigacyjnych.

Analizator PEM podczas pracy w terenie

Analizator PEM podczas pracy w terenie

Analiza zmierzonego widma pozwala na dokładne zidentyfikowanie ilości oraz ustalenie poziomów sygnału poszczególnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego (PEM) pracujących w rejonie danego punktu pomiarowego. Przyrząd znajduje zastosowanie zarówno w badaniach monitoringowych - analiza widma w badanych punktach pomiarowych, określenie udziału poszczególnych instalacji w szerokim zakresie promieniowania, jak również w pomiarach inspekcyjnych – pomiar selektywny w zakresie pracy kontrolowanej instalacji emitującej PEM.

Analizator PEM z sondą pomiarową podłączony do komputera przenośnego

Analizator PEM z sondą pomiarową podłączony do komputera przenośnego

Urządzenie będzie wykorzystane w monitoringu pól elektromagnetycznych, realizowanego przez WIOŚ w Katowicach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Analizator PEM - widmo zmierzonego sygnału

Analizator PEM - widmo zmierzonego sygnału

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił Jacek Uryga
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl