Archiwum aktualności i komunikatów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Zanieczyszczenie rzek w Częstochowie
30 września 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem dotyczącym zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi rzeki Warty w Częstochowie inspektorzy częstochowskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach we wtorek 30 września 2020 r. przeprowadzili rozpoznania stanu czystości rzek: Warty, Stradomki i Konopki na terenie tego miasta.

(Czytaj dalej...)

Pożar odpadów w Tychach
29 września 2020 r.

W dniu 26.09.2020 r. w związku ze zgłoszeniem PSP w Tychach oraz doniesieniami medialnymi dotyczącym "pożaru składowiska odpadów" przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Tychach, Inspektorzy dyżurni WIOŚ udali się na miejsce zdarzenia w celu ustalenia okoliczności zawiązanych z pożarem, w ty sprawdzenia czy mogło dojść do zanieczyszczenia środowiska.

(Czytaj dalej...)

Udaremniona próba porzucenia odpadów
28 września 2020 r.

W piątek 25 września 2020 r. inspektorzy z Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej zostali powiadomieni przez Komendę Miejską Policji w Skoczowie o zatrzymaniu na gorącym uczynków kierowców, którzy próbowali porzucić w miejscu do tego nie przeznaczonym dwie naczepy zużytych podkładów kolejowych.

(Czytaj dalej...)

Wypadek w Żywcu
21 września 2020 r.

21 września 2020r. wieczorem inspektorzy z grupy interwencyjnej odebrali telefoniczne zgłoszenie od dyżurnego PSP w Żywcu o wypadku samochodowym, w wyniku którego znaczna ilość paliwa z uszkodzonego ciągnika siodłowego, dostała się do kanalizacji deszczowej.

(Czytaj dalej...)

Odpady porzucone w Sosnowcu
19 września 2020 r.

19 września 2020 r. wieczorem inspektorzy z grupy interwencyjnej zostali poinformowani przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu o ujawnieniu na ulicy Nowopogońskiej w Sosnowcu dwóch naczep wypełnionych najprawdopodobniej odpadami niebezpiecznymi.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Koszarawy
16 września 2020 r.

16 września 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wpłynęła informacja o zanieczyszczeniu rzeki Koszarawy w Żywcu. W związku z tym inspektorzy z Delegatury w Bielsku Białej, w obecności przedstawiciela PGW Wody Polskie, przeprowadzili oględziny terenu na wysokości mostu Sporyskiego.

(Czytaj dalej...)

Oględziny miejsca magazynowania odpadów w Zawierciu
18 września 2020 r.

17 września 2020 r. inspektorzy z częstochowskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach, po otrzymaniu zgłoszenia o magazynowaniu odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Leśnej 20 w Zawierciu przeprowadzili rozpoznanie zanieczyszczenia środowiska w terenie. W obecności przedstawicieli Urzędu Miasta Zawiercia (Prezydenta, jego i Zastępcy oraz Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska), policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu przeprowadzili oględziny działki oraz znajdującej się na niej hali magazynowej, w które składowane były odpady.

(Czytaj dalej...)

Pożar odpadów w Sosnowcu
18 września 2020 r.

Od początku akcji gaśniczej, przez całą noc na miejscu pożaru składowiska odpadów niebezpiecznych w Sosnowcu, który wybuchł po południu 16 września 2020 r., obecni byli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Przyłapani na gorącym uczynku
9 września 2020 r.

2 września 2020 r. inspektorzy WIOŚ Katowice prowadzili działania związane z kontrolą transportu odpadów na terenie Bytomia. W ich wyniku ujawniono nielegalny transport odpadów w postaci asfaltu z rozbiórki ulicy w Tarnowskich Górach.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Sienka w Żywcu
18 sierpnia 2020 r.

W piątek 14 sierpnia 2020 r. dyżurni inspektorzy WIOŚ w Katowicach ok. godziny 16:50 otrzymali zgłoszenie Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, dotyczące białego nalotu unoszącego się na wodach potoku Sienka, będącego dopływem rzeki Soły.

(Czytaj dalej...)

Uciążliwości zapachowe Kamienica Polska Osiny
8 sierpnia 2020 r.

W dniu 8.08.2020 r. w godzinach porannych zgłoszono uciążliwości zapachowe w miejscowości Kamienica Polska Osiny. Na miejscu ustalono, że uciążliwości są powodowane przez jedną z firm prowadzącą działalność w zakresie produkcji pigmentów i farb akrylowych.

(Czytaj dalej...)

Zgłoszenie rozszczelnienia pojemników ze zmagazynowanymi odpadami przy ulicy Filomatów 28 w Częstochowie
8 sierpnia 2020 r.

8 sierpnia 2020 r. po otrzymaniu zgłoszenia od dyżurnego zarządzania kryzysowego Miasta Częstochowy o wyciekach wewnątrz hali przy ul. Filomatów w Częstochowie i możliwym rozszczelnieniu znajdujących się w niej beczek zawierających płynne odpady niebezpieczne, inspektorzy z grupy interwencyjnej WIOŚ w Katowicach udali się do Częstochowy, w celu przeprowadzenia oględzin terenu. Po przybyciu na miejsce inspektorzy stwierdzili, że nie doszło do rozszczelnienia pojemników z odpadami, a na podłodze hali gromadzi się deszczówka, która przecieka z nieszczelnego dachu hali. Obecni tam strażacy zasypali kałużę wody piaskiem i usypali wał przy wejściu hali, natomiast jednostka chemiczna PSP przeprowadziła badania pH cieczy w kałuży oraz pomiary powietrza wewnątrz hali. Strażacy nie stwierdzili przekroczeń wartości progowych w powietrzu, pH wody było obojętne.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie stawu w Gliwicach
3 sierpnia 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem w dniu 1.08.2020 r. od Centrum Ratownictwa Gliwice dotyczącym zanieczyszczenia stawu znajdującego się na terenie Ogródków Działkowych POD "Radość" w Gliwicach pomiędzy ulicami Góry Chełmskiej, Wyspiańskiego i Nadrzeczną, inspektorzy WIOŚ udali się na miejsce zdarzenia. W obrębie stawu nie zaobserwowano zanieczyszczenia i nie był wyczuwalny zapach ścieków komunalnych lub przemysłowych.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Jeziora Żywieckiego
3 sierpnia 2020 r.

31.07.2020 r. po zgłoszeniu przez Państwową Straż Pożarną podejrzenia zanieczyszczenia wody w strefie przybrzeżnej zbiornika Jeziora Żywieckiego, inspektorzy WIOŚ udali się na miejsce w rejon ulicy Nad Jeziorem w Tresnej. Na miejscu obecni byli przedstawiciele PSP i Wód Polskich.

(Czytaj dalej...)

Trwają badania jakości powietrza w gminach Rędziny i Kłomnice
29 lipca 2020 r.

W związku z interwencjami mieszkańców gmin Kłomnice i Rędziny, skarżących się na uciążliwości wynikające z eksploatacji drogi krajowej DK-91 , a także wnioskami starosty Częstochowskiego oraz wójtów gmin Rędziny i Kłomnice, w miejscowości Rudniki rozpoczęły się badania jakości powietrza. Badania, realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, są pokłosiem kontroli przeprowadzonej przez inspektorów jesienią 2019 r.

(Czytaj dalej...)

Interwencja inspektorów w Rudzie Śląskiej
29 lipca 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem uciążliwości zapachowych otrzymanym od Radnej Miasta Ruda Śląska, w niedzielę 26 lipca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ udali się pod wskazany w zgłoszeniu adres przy ul. Kokotek w Rudzie Śląskiej. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że przy ogrodzeniu jednej z firm znajdują się odpady w postaci stłuczki szklanej, filtrów samochodowych, elementów gumowych i szmat. Bezpośrednio za ogrodzeniem na terenie zakładu zlokalizowane są natomiast pryzmy stłuczki szklanej w ilości mogącej powodować przedostawanie się odpadów poza teren zakładu. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Koszarawy
29 lipca 2020 r.

24 lipca 2020 r. inspektor bielskiej Delegatury WIOŚ, wspólnie z pracownikami PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Żywiec przeprowadzili oględziny terenu w miejscu, w którym poprzedniego dnia zgłoszone zostało zanieczyszczenie rzeki Koszarawy (jaz na granicy Żywca i Świnnej, w dniu zgłoszenia zanieczyszczenia pracownicy Nadzoru Wodnego pobrali i zabezpieczyli próby wody do badań).

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Bobrówka w Cieszynie
24 lipca 2020 r.

W czwartek 23 lipca 2020 r. około godz. 10:30 policja w Cieszynie poinformowała telefonicznie delegaturę WIOŚ w Bielsku-Białej o zanieczyszczeniu potoku Bobrówka w Cieszynie, w rejonie ulicy Stawowej. Zanieczyszczenie miało pomarańczowe zabarwienie i tworzyło osad na dnie potoku, jego źródłem był wylot z kanału burzowego należącego do Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie (MZD).

(Czytaj dalej...)

Przyłapani na gorącym uczynku
13 lipca 2020 r.

13 lipca 2020 r. wspólna akcja inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska z województwa śląskiego i małopolskiego oraz Policji, doprowadziła do przyłapania na gorącym uczynku nieuczciwego przedsiębiorcy z Małopolski, który w Siewierzu, w miejscu do tego nie przeznaczonym, porzucał duże ilości odpadów. Wstępna ocena wskazuje, że zarówno zeskładowany jak i zatrzymany podczas próby porzucenia materiał, to odpady niebezpieczne, o charakterze szlamów, wydzielające silny zapach chemiczny.

(Czytaj dalej...)

Gaszenie pryzmy odpadów
9 lipca 2020 r.

8 lipca 2020 r. w godzinach wieczornych Komenda Miejska PSP powiadomiła o zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej związanej z pożarem pryzmy odpadów (o wymiarach 10m x 6m x 4m) na terenie wyrobiska ANNA w Częstochowie.

(Czytaj dalej...)

Prawie 24 tony niebezpiecznych odpadów wróciło do Niemiec
9 lipca 2020 r.

Dzięki współdziałaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska blisko 24 tony niebezpiecznych odpadów zostało zwrócone niemieckiej firmie, która zleciła ich nielegalny transport do Polski. Transport odpadów został zatrzymany 28 maja 2020 r. podczas wspólnej akcji inspektorów WIOŚ w Katowicach i WITD w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Pomaganie jest fajne!
19 czerwca 2020 r.

Pomaganie jest fajne, dlatego pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z przyjemnością dołączyli do wyścigu o zdrowie Maluchów i odpowiedzieli na wyzwanie rzucone przez zaprzyjaźnioną Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Szybka mobilizacja, 20 minut i pomimo pracy zdalnej i dużej części ekipy w terenie – działamy! Efekty możecie zobaczyć tutaj: www.youtube.com/watch?v=_09uuGRlGBE&feature=youtu.be 😊 Jednocześnie nominujemy do #GaszynChallenge Was – Koleżanki i Kolegów z Inspekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i w Opolu.

(Czytaj dalej...)

Nielegalne odpady odkryte w Rogowie
18 czerwca 2020 r.

16 czerwca 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach potwierdzili fakt nielegalnego zakopywania odpadów niebezpiecznych na jednej z działek w miejscowości Rogów w gminie Gorzyce

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Psarach
1 czerwca 2020 r.

25 maja 2020 roku, po otrzymaniu zawiadomienia przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach o porzuceniu odpadów na terenie nieruchomości położonej w Psarach w powiecie lublinieckim, inspektorzy z częstochowskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach przeprowadzili rozpoznanie w terenie w celu oszacowania ilości i rodzaju zgormadzonych odpadów.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Małej Panwi
25 maja 2020 r.

Zanieczyszczenie Małej Panwi - co ustalili inspektorzy?

Mała Panew, prawobrzeżny dopływ Odry chroniony w ramach sieci Natura 2000, jest atrakcją turystyczną dwóch województw (śląskiego, opolskiego) oraz miejscem rekreacji mieszkańców okolicznych miejscowości. Trudno się więc dziwić zaniepokojeniu oraz zainteresowaniu społecznemu, jakie wywołało zanieczyszczenie rzeki.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie cieku wodnego w Mazańcowicach
14 maja 2020 r.

12 maja 2020 r. w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, dotyczącym zanieczyszczenia cieku wodnego - dopływu potoku Wapieniczanka w Mazańcowicach, inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny terenu, z którego mogło dojść do zanieczyszczenia. Pobrano także do badań trzy próby wody, które zostały dostarczone do katowickiego oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. 13 maja 2020 r. rozpoczęły się działania, mające na celu określenie źródła zanieczyszczenia.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Stradomki w Częstochowie
12 maja 2020 r.

11 maja 2020r. w godzinach popołudniowych do WIOŚ w Katowicach wpłynęło zgłoszenie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z Częstochowy, dotyczące zanieczyszczenia rzeki Stradomki. Przybyli na miejsce zdarzenia inspektorzy dyżurni stwierdzili, że pomimo działań prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Częstochowie oraz policjantów z Komendy Miejskiej Policji, którzy zabezpieczyli teren oraz wylot kanalizacji burzowej, z którego wydostawało się zanieczyszczenie, rękawami z sorbentem oraz belą siana - zanieczyszczenie wciąż przedostawało się do rzeki. Oględziny terenu wykazały, że z kanalizacji burzowej wydobywa się płynna, wydzielająca intensywny organiczny zapach, żółta substancja, zanieczyszczająca ciek na odcinku około pół kilometra.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rowu melioracyjnego w Twardorzeczce
12 maja 2020 r.

W związku z zawiadomieniem o zanieczyszczeniach w rowie melioracyjnym w miejscowości Twardorzeczka, które wpłynęło do Inspektoratu 7 maja 2020 r., następnego dnia inspektorzy z bielskiej Delegatury WIOŚ wspólnie ze strażakami z PSP Żywiec przeprowadzili oględziny terenu.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczanie cieku wodnego w Żorach
12 maja 2020 r.

29 kwietnia 2020 r. do WIOŚ w Katowicach wpłynęło zawiadomienie o odprowadzaniu ścieków o granatowym zabarwieniu z terenu przemysłowego do cieku wodnego w Żorach w okolicy ulicy Kradziejówka. Inspektorzy WIOŚ Katowice udali się w miejsce wskazane w zawiadomieniu potwierdzając, że z odpływu kanalizacji wydostaje się ciemnogranatowa substancja. Wezwana na miejsce Państwowa Straż Pożarna zabezpieczyła wlot kanału rękawem sorpcyjnym oraz ustaliła, że wydostająca się substancja posiada neutralne pH. Inspektorzy pobrali próbki do badań laboratoryjnych. Następnie w asyście Policji przeprowadzono kontrolę studzienek kanalizacyjnych pobliskich zakładów. Ustalono, że substancja nie pochodzi z terenu zakładu NIFCO Korea Poland Sp. z o.o. ani z dwóch innych zakładów znajdujących się wzdłuż zakładanego przebiegu kanalizacji.

(Czytaj dalej...)

Nielegalne odpady w Pyskowicach
27 kwietnia 2020 r

26 kwietnia 2020 r. w godzinach południowych Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował dyżurnych inspektorów WIOŚ w Katowicach o beczkach z nieznaną zawartością porzuconych na terenie przy ul. Mickiewicza w Pyskowicach. Inspektorzy WIOŚ wraz z przedstawicielem Urzędu Miasta w Pyskowicach, strażakami z Komendy Miejskiej PSP w Pyskowicach oraz policjantami z Komendy Miejskiej w Gliwicach przeprowadzili oględziny terenu opuszczonego zakładu PKP Nieruchomości. Na miejscu stwierdzili obecność pryzmy mieszaniny odpadów remontowych, warsztatowych i zbelowane tworzywa sztuczne, a w zagłębieniu terenu obok urządzeń kanalizacyjnych 10 beczek o poj. 200 l każda.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Mała Panew
27 kwietnia 2020 r

24 kwietnia 2020 r. do częstochowskiej delegatury WIOŚ wpłynęła anonimowa, telefoniczna interwencja dotycząca zanieczyszczenia rzeki Mała Panew w miejscowości Krupski Młyn.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie stawu w Katowicach-Podlesiu
21 kwietnia 2020 r.

W związku z otrzymanym zgłoszeniem telefonicznym, dotyczącym śniętych ryb w stawie w Katowicach – Podlesiu, 20 kwietnia 2020 r. inspektorzy WIOŚ przeprowadzili wizję terenową. Po przyjeździe na miejsce stwierdzono, w kilku miejscach w stawie oraz na jego brzegach, kilkanaście dużych okazów śniętych ryb. Staw zasilany jest w wodę z rzeki Mlecznej.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpoadów w Drogomyślu
14 kwietnia 2020 r.

9 kwietnia 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach został zawiadomiony przez policjantów z Komisariatu Policji w Strumieniu, o zgłoszonym im porzuceniu odpadów na terenie prywatnym w Drogomyślu. Przybyli na wskazane miejsce inspektorzy stwierdzili odpady czarnej zbrylonej substancji (najprawdopodobniej zgrzanego plastiku), rękawiczki gumowe robocze, czarną folię, wiaderka, pojemniki wypełnione zbryloną substancją, włókno szklane, kartony i wałki - zmagazynowane w postaci długiej na około 11 m, a wysokiej na około 2 m hałdy.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Zabrzu
14 kwietnia 2020 r

W związku ze zgłoszeniem otrzymanym z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, dotyczącym porzucenia odpadów w dwóch lokalizacjach: na terenie ogródków działkowych ROD „Wypoczynek” w rejonie ul. Kossaka oraz na polu uprawnym w rejonie ul. Ogrodowej w Zabrzu, we wtorek 14 kwietnia 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach przeprowadzili oględziny wskazanych w zgłoszeniu miejsc.

(Czytaj dalej...)

Odpadom mówimy „NIE!”
7 kwietnia 2020 r.

Pamiętając o kilku zasadach, możesz przyczynić się do walki z tymi, którzy narażają nasze zdrowie i życie oraz niszczą środowisko, w którym żyjemy

  • BĄDŹ UWAŻNY

(Czytaj dalej...)

Uciążliwości zapachowe prac rekultywacyjnych na hałdzie w Trachach
01 kwietnia 2020 r.

26 marca 2020 r. w związku z otrzymaną interwencją, inspektorzy WIOŚ w Katowicach przeprowadzili oględziny terenu w miejscowości Trachy w gminie Sośnicowice. Interweniujący skarżył się na uciążliwości zapachowe, wynikające z prac rekultywacyjnych prowadzonych na hałdzie pokopalnianej przy ul. Leboszowskiej. Po przybyciu na miejsce inspektorzy stwierdzili, że intensywny zapach zbliżony do zapachów odpadów komunalnych, wyczuwalny jest już z odległości kilkuset metrów od miejsca, gdzie prowadzone były prace.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Zabrzu
27 marca 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, dotyczącym porzucenia odpadów na terenie przy ul. Składowej w Zabrzu, 27 marca 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach przeprowadzili oględziny terenu.

(Czytaj dalej...)

KOMUNIKAT!
13 marca 2020 r.

Ograniczenie osobistych wizyt w placówkach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie

(Czytaj dalej...)

KOMUNIKAT!
12 marca 2020 r.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie do absolutnego minimum osobistych wizyt w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach i Delegaturach WIOŚ.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Dąbrowie Górniczej
10 marca 2020 r.

5 marca 2020 r. w godzinach popołudniowych inspektorzy z grupy interwencyjno - wyjazdowej WIOŚ w Katowicach zostali wezwani przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji na teren nieruchomości w Dąbrowie Górniczej przy ul. Filarowej, gdzie doszło do ujawnienia nielegalnego miejsca składowania odpadów (tkaniny szklanej oraz tworzyw sztucznych). Jak się okazało, parę godzin wcześniej w tym miejscu doszło do pożaru zgromadzonych odpadów. Inspektorzy prowadzą działania wyjaśniające.

(Czytaj dalej...)

STOP nielegalnym odpadom
10 marca 2020 r.

4 i 5 marca 2020 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym oraz funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „STOP nielegalnym odpadom”, która miała na celu skoordynowaną kontrolę legalności przewozu odpadów na terenie Polski.

(Czytaj dalej...)

Gorąca sobota grupy interwencyjno-wyjazdowej
9 marca 2020 r.

Trzykrotnie, w różne miejscach województwa śląskiego, grupa wyjazdowo-interwencyjna WIOŚ w Katowicach była wzywana w sobotę 7 marca br. Wyciek substancji ropopochodnych w Częstochowie oraz porzucenie odpadów w Katowicach i Rudzińcu, pobrane prób

(Czytaj dalej...)

Kolejne odpady porzucone w powiecie cieszyńskim
4 marca 2020 r.

3 marca 2020 r. inspektorzy z Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej otrzymali zgłoszenie o odkryciu odpadów porzuconych w miejscowości Cisownica na terenie należącym do osoby fizycznej.

(Czytaj dalej...)

Podsumowaliśmy pracowity rok 2019
29 lutego 2020 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w związku z przekształceniami systemowymi Inspekcji Ochrony Środowiska w Polsce, przechodził w roku 2019 gruntowne zmiany organizacyjne i personalne.

(Czytaj dalej...)

Szkolenie dla rolników i doradców Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
29 lutego 2020 r.

12 i 25 lutego 2020 r. inspektorzy z częstochowskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach na prośbę Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przeprowadzili szkolenia, dotyczące obowiązującego Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. W spotkaniach, które odbyły się w Częstochowie i Nakle Śląskim, udział wzięło ponad blisko sto osób, rolników i doradców Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

(Czytaj dalej...)

Inspektorzy w akcji przez całą dobę
14 lutego 2020 r.

Od stycznia 2020 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach funkcjonuje grupa interwencyjno-wyjazdowa, której członkowie pełnią dyżury przez całą dobę reagując na zgłoszenia pod alarmowy numer telefonu 539 344 130.

(Czytaj dalej...)

Opinie do uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
19 lutego 2020 r.

W związku ze zmianą kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2019 roku opinie do uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli należą do kompetencji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i są wydawane z jego upoważnienia przez Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska, Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ, umiejscowionego w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Kaczycach
14 lutego 2020 r.

13 lutego 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Zebrzydowicach oraz Państwowej Straży Pożarnej – Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Cieszynie, brali w czynnościach związanych z porzuceniem odpadów na nieruchomości prywatnej przy ul. Morcinka w Kaczycach.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Cieszynie
13 lutego 2020 r.

11 lutego 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach zostali poinformowani o odkryciu odpadów porzuconych w jednym z garaży przy ul. Hażlaskiej w Cieszynie. Oględziny przeprowadzone w obecności Policji wykazały, że są to odpady ciekłe o intensywnym zapachu rozpuszczalników, zgromadzone na paletach w czterech pojemnikach typu Mausser.

(Czytaj dalej...)

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach
4 lutego 2020 r.

31 stycznia odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, które poświęcone było realizacji programu "Czyste Powietrze” oraz neutralności klimatycznej.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w powiecie cieszyńskim
30 stycznia 2020 r.

W ostatnich dniach w kilku miejscowościach na terenie powiatu cieszyńskiego doszło do odkrycia nielegalnie porzuconych odpadów. Inspektorzy WIOŚ w Katowicach podczas oględzin w terenie stwierdzili, że część odpadów umieszczona była na naczepach, część na paletach bezpośrednio na podłożu, pewna ilość także na nieużytkach rolnych. Większość z nich była szczelna, tylko w dwóch przypadkach inspektorzy stwierdzili wyciek, który został od razu zabezpieczony. Pojemniki porzucone na nieużytkach w czasie oględzin były szczelne.

(Czytaj dalej...)

Kontrola transportu odpadów
30 stycznia 2020 r.

29 stycznia 2020 r. inspektorzy WIOŚ zostali poinformowani o zatrzymaniu transportu przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego zatrzymanego przez WITD w Katowicach w Rudzie Śląskiej na Miejsce Obsługi Podróżnych Wirek.

(Czytaj dalej...)

Warsztaty w ramach projektu LINDANET Interreg Europe
29 stycznia 2020 r.

29 stycznia 2020 r. pan Andrzej Holecki, Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wziął udział w regionalnych warsztatach dotyczących przeciwdziałania negatywnym skutkom zanieczyszczenia pestycydami chloroorganicznymi i opracowania planów umożliwiających ich ograniczenie w województwie śląskim.

(Czytaj dalej...)

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie
29 stycznia 2020 r.

28 stycznia 2020 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym udział wziął Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Kierownik Działu Inspekcji Delegatury WIOŚ w Częstochowie.

(Czytaj dalej...)

Zdarzenia na rzece Białej w Bielsku-Białej
28 stycznia 2020 r.

18 stycznia 2020 r. Delegatura WIOŚ w Bielsku – Białej została powiadomiona o zanieczyszczenia rzeki Białej drobnymi fragmentami plastiku, które płynęły wraz z nurtem, osiadając na kamieniach i roślinności znajdujących się przy brzegach. Pomiędzy 18 a 27 stycznia inspektorzy kilkukrotnie przeprowadzali oględziny rzeki, w celu potwierdzenia zanieczyszczania i zlokalizowania podmiotu odpowiedzialnego .

(Czytaj dalej...)

Awaria w Koksowni Przyjaźń
28 stycznia 2020 r.

22 stycznia 2020 r. inspektorzy grupy interwencyjnej zostali powiadomieni, że na terenie Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej miało miejsce awaryjne wyłączenie ssaw gazu koksowniczego.

(Czytaj dalej...)

Działania grupy interwencyjnej WIOŚ w Katowicach w Dąbrowie Górniczej
28 stycznia 2020 r.

21 stycznia br. na alarmowy adres e-mail Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wpłynęło zgłoszenie podejrzenia nielegalnego składowania odpadów i uciążliwości zapachowych na terenie jednej z dąbrowskich firm. Dyżurni inspektorzy WIOŚ udali się na wskazane w zgłoszeniu miejsce, gdzie potwierdzili wyczuwalną woń odpadów, prawdopodobnie pochodzenia komunalnego, jednak na skutek późnej pory niemożliwym było ustalenie miejsca składowania odpadów przy użyciu latarek.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Iłowicy w Czechowicach Dziedzicach
16 stycznia 2020 r.

14.01.2020 r. około godz. 15.00 Państwowa Straż Pożarna z Bielska Białej zgłosiła do WIOŚ w Katowicach zanieczyszczenie rzeki Iłowicy w Czechowicach Dziedzicach przy ul. L. Waryńskiego substancjami ropopochodnymi. PSP powiadomiła też Urząd Miasta w Czechowicach Dziedzicach. Straż pożarna na miejscu zabezpieczyła rozprzestrzenianie się substancji przez rozłożenie rękawa, zastosowano również substancje neutralizującą. Wyciek miał miejsce ze studzienki kanalizacyjnej, której wylot uchodzi do rzeki. Zanieczyszczenie miało charakter lokalny o niewielkim zasięgu. Rękaw zabezpieczający został pozostawiony do następnego dnia tj. 15.01.br.

(Czytaj dalej...)

27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy
20 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r., dzień 27 grudnia 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Młynówka w Czechowicach-Dziedzicach substancjami ropopochodnymi
5 grudnia 2019 r.

W czwartek 28 listopada 2019 r. o godzinie 14.00 pracownicy bielskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach zostali poinformowani przez Urząd Miasta Czechowice -Dziedzice o zanieczyszczeniu cieku Młynówka oleistą substancją, wydostającą się z wylotu przy ul. Drzymały.

(Czytaj dalej...)

Brak danych pomiarowych w zakresie jakości powietrza
24 listopada 2019 r.

W związku z brakiem danych pomiarowych na stronie internetowej informujemy, iż wyniki odczytane bezpośrednio z urządzeń pomiarowych na stacjach państwowego monitoringu środowiska nie wykazały za minioną dobę (23.11.2019 r.) przekroczeń poziomu informowania i alarmowego.

(Czytaj dalej...)

Przedstawiciele WIOŚ w Katowicach wzięli udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta w Bytomiu
15 listopada 2019 r.

Na zaproszenie wiceprezydenta Waldemara Gawrona panowie Andrzej Holecki Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Łukasz Kuczmierczyk zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji WIOŚ wzięli udział w spotkaniu, dotyczącym bieżących problemów nielegalnego składowania odpadów.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Bytomki w Zabrzu
8 listopada 2019 r.

W czwartek 7 listopada 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymał informację Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach o zanieczyszczeniu rzeki Bytomki w Zabrzu.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pomiarach tlenków azotu i dwutlenku siarki w Ustroniu
06 listopada 2019 r.

Informujemy, iż na stacji w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej wystąpi przerwa w automatycznych pomiarach tlenków azotu i dwutlenku siarki, spowodowana planowanymi przeglądami okresowymi urządzeń.

(Czytaj dalej...)

Pożar odpadów w Bytomiu
29 października 2019 r.

26 października 2019 r. w godzinach popołudniowych dyżurni inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach uzyskali informację o pożarze odpadów na terenie dawnej Fabryki Ceramiki Budowlanej Jopek przy ul. Władysława Łokietka 10 w Bytomiu i udali się na miejsce zdarzenia, w celu przeprowadzenia oględzin.

Zdjęcie Zdjęcie

(Czytaj dalej...)

Działania kontrolne WIOŚ Katowice na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
22 października 2019 r.

W związku z bardzo licznymi interwencjami mieszkańców oraz Centrum Zarzadzania Kryzysowego dotyczącymi uciążliwości zapachowych na terenie Siemianowic Śląskich informujemy, że inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach na bieżąco monitorują i weryfikują wszystkie otrzymywane zgłoszenia w tej sprawie.

(Czytaj dalej...)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego
18 października 2019 r.

Andrzej Holecki, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, wziął udział w konferencji zorganizowanej przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach dotyczącej odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego.

(Czytaj dalej...)

Zatrzymanie nielegalnego transportu odpadów
18 października 2019 r.

We wtorek 15 października 2019 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach zatrzymali kolejny nielegalny transport odpadów. Samochód, przewożący odpady inne niż wskazane na dokumentach okazanych przez kierowcę, zatrzymany został na drodze ekspresowej S1 w okolicach Dąbrowy Górniczej.

(Czytaj dalej...)

Spotkanie dyrektorów okręgowych urzędów górniczych ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska
18 października 2019 r.

15 października br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dyrektorami Okręgowych Urzędów Górniczych w Rybniku, Gliwicach i Katowicach, podczas którego omówiono doświadczenia wynikające z prowadzenia działalności nadzorczej i kontrolnej obejmującej zagadnienia ochrony środowiska oraz dalszej współpracy pomiędzy organami nadzoru górniczego a WIOŚ w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Wymiana kontenera stacji jakości powietrza w Katowicach
17 października 2019 r.

Informujemy, iż na stacji w Katowicach przy ul. Kossutha 6 trwają prace związane z wymianą kontenera, w związku z czym nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Przerwa może potrwać do 20 października 2019 roku.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10/PM2,5 na stacji jakości powietrza w Katowicach
15 października 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha 6 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10/PM2,5. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Nowe zakresy stężeń Indeksu Jakości Powietrza
14 października 2019 r.

W związku z opublikowaniem w dniu 10 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzono zmiany do Indeksu Jakości Powietrza.

(Czytaj dalej...)

Nie żyje prof. Jan Szyszko
9 października 2019 r.

W wieku 75 lat odszedł prof. Jan Szyszko, leśnik, naukowiec, trzykrotny minister środowiska, poseł na Sejm RP.

(Czytaj dalej...)

STOP nielegalnym odpadom
9 października 2019 r.

8 października 2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Katowicach we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji prowadzili skoordynowane kontrole transportów drogowych w ramach ogólnopolskiej akcji „STOP nielegalnym odpadom”.

(Czytaj dalej...)

Wspólna akcja inspektorów WIOŚ oraz Inspekcji Transportu Drogowego
7 października 2019 r.

W czwartek 3 października 2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach prowadzili działania kontrolne dotyczące transportu odpadów, w tym transportów międzynarodowych.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Białej substancjami ropopochodnymi
26 września 2019 r.

25 września 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymał informację Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o zanieczyszczeniu rzeki Białej Bielsku – Białej.

(Czytaj dalej...)

Wspólna akcja inspektorów WIOŚ i Policji
26 września 2019 r.

W poniedziałek 23 września br. Inspektorzy WIOŚ w Katowicach wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zatrzymali transport odpadów, w którym stwierdzono nieprawidłowości.

(Czytaj dalej...)

Informacja na temat dostępu do systemów monitoringu wizyjnego
16 września 2019 r.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) 6 września 2019 r. upłynął termin dostarczenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach danych dostępu do systemów monitoringu wizyjnego. W zamieszczonych poniżej załącznikach, znajdują się szczegółowe informacje na temat sposobu ich przekazania oraz formularz, który mamy nadzieję ułatwi Państwu wywiązanie się z nałożonego prawem obowiązku.

(Czytaj dalej...)

Wyciek substancji ropopochodnych do rzeki Wisły
5 września 2019 r.

2 września 2019 r. w godzinach popołudniowych Państwowa Straż Pożarna w Skoczowie przekazała do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach informację o wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Wisły w miejscowości Skoczów.

(Czytaj dalej...)

Odpady z Niemiec zatrzymane na Śląsku
13 sierpnia 2019 r.

Inspektorzy WIOŚ w Katowicach pozyskali informację o planowanych nielegalnych transportach odpadów z terenu Niemiec. Informacja dotyczyła kilku pojazdów, w których odpady o charakterze komunalnym przykryte były odpadami z tworzyw sztucznych. Transgraniczne przemieszczanie odpadów komunalnych jest nielegalne i stanowi przestępstwo karane do 5 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

(Czytaj dalej...)

Kontrola transportu odpadów w Dąbrowie Górniczej
26 lipca 2019 r.

25.07.2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z Komendą Miejską Policji w Dąbrowie Górniczej i Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Katowicach przeprowadzali akcję kontroli transportu odpadów w Dąbrowie Górniczej przy drodze ekspresowej S1.

(Czytaj dalej...)

Akcja kontroli transportu pojazdów w Tychach
26 lipca 2019 r.

17 lipca 2019 r. podczas wspólnych działań inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Tychach i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, mających na celu kontrolę transportów drogowych z odpadami, zatrzymany został samochód ciężarowy przewożący zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. Rozpoznanie przeprowadzone przez inspektorów WIOŚ potwierdziło, że na naczepie znajdują się wskazane wyżej odpady, jednak dokument „WZ przekazania odpadów” był nieprawidłowo sporządzony.

(Czytaj dalej...)

„Usuwanie porzuconych odpadów” nowy program priorytetowy NFOŚiGW
16 lipca 2019 r.

8 lipca 2019 r. ruszył program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Usuwanie porzuconych odpadów”.

(Czytaj dalej...)

Ujawnienie odpadów w Wyrach
11 lipca 2019 r.

9.07.2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie dokonali ujawnienia dwóch miejsc nielegalnego składowania odpadów w Wyrach przy ul. Zbożowej i ul. Magazynowej. Stwierdzono naczepę z beczkami i klika mauzerów z nieznanymi substancjami oraz „big bagi” wypełnione granulatem, gruzem budowlanym i tworzywami sztucznymi.

(Czytaj dalej...)

Kontrola interwencyjna w związku ze zgłaszanymi uciążliwościami odowrowymi w dzielnicy Dąbrówka Mała w Katowicach
10 lipca 2019 r.

W związku z licznymi interwencjami wpływającymi do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, w sprawie uciążliwości odorowych powodowanych przez zakłady zlokalizowane w rejonie rzeki Brynicy w Katowicach, 5 lipca 2019 r. inspektorzy dyżurni WIOŚ przeprowadzili oględziny dwóch obiektów, które w związku z prowadzoną działalnością mogą potencjalnie być źródłem uciążliwości:

  • MPGK Sp. z o. o. w Katowicach, eksploatujące przy ulicy Milowickiej 7a: instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z placem dojrzewania kompostu, kompostownie odpadów zielonych, instalację do produkcji paliwa alternatywnego oraz składowisko odpadów komunalnych przy ulicy Żwirowej w Katowicach,
  • Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach, eksploatujące Oczyszczalnię Ścieków Dąbrówka Mała – Centrum

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Wisły w miejscowości Bieruń
10 lipca 2019 r.

W poniedziałek 8 lipca 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymał informację o zanieczyszczeniu rzeki Wisły w Bieruniu.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdrój
28 czerwca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdrój wystąpiła awaria analizatora benzenu.

(Czytaj dalej...)

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE W AGLOMERACJI
18 czerwca 2019 r.

W dniu 18 czerwca odbyła się w Katowicach konferencja na temat „Bezpieczeństwa Ekologicznego w Aglomeracji”. Konferencja została zorganizowana przez Polską Izbę Ekologii.

(Czytaj dalej...)

Interwencja 16.06.2019 r. w Sosnowcu
17 czerwca 2019 r.

W dniu 16.06.2019 r. zgłoszono zanieczyszczenie terenu nieznaną substancją w rejonie ulicy Dęblińskiej w Sosnowcu.

(Czytaj dalej...)

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach
12 czerwca 2019 r.

11 czerwca 2019 roku odbyły się obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach w trakcie, których kontynuowano rozmowy na temat niskiej emisji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym surowcami i odpadami (GOZ).

(Czytaj dalej...)

„INTEGRAPLAN Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast”
11 czerwca 2019 r.

W dniu 11 czerwca 2019 r. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach brał udział w seminarium Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Spotkanie z Administracją w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie
29 maja 2019 r.

W dniu 27 maja 2019 r. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach uczestniczył w seminarium i warsztatach pt.: Podejście projektowe w administracji.

(Czytaj dalej...)

Wizyta uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska - Delegatura w Częstochowie
16 maja 2019 r.

15 kwietnia 2019 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej odwiedzili Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Delegatura w Częstochowie. Okazją do wizyty był przypadający na 22 kwietnia Dzień Ziemi.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Bolina Południowa II w Mysłowicach
14 maja 2019 r.

W dniu 13 maja 2019 r. w godzinach popołudniowych Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mysłowicach zgłosiło zanieczyszczenie potoku Bolina Południowa II w rejonie ulicy Mikołowskiej w Mysłowicach zieloną substancją.

(Czytaj dalej...)

XXX III Mistrzostwa Polski Pracowników WIOŚ i GIOŚ w Halowej Piłce Nożnej
14 maja 2019 r.

W dniach: 9-10 maja 2019 r. odbyły się XXXIII Mistrzostwa Polski Pracowników WIOŚ i GIOŚ w Halowej Piłce Nożnej w Rewalu.

(Czytaj dalej...)

2 maja 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach będzie nieczynny
1 maja 2019 r.

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w dniu 02 maja 2019 r. będzie nieczynny.

(Czytaj dalej...)

Internetowe Konto Pacjenta
25 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 roku usługę dla obywateli "Internetowe Konto Pacjenta" (IKP).

(Czytaj dalej...)

Saharyjski pył nad Polską
23 kwietnia 2019 r.

W dniu dzisiejszym oraz przez kolejnych kilka dni nad Polską będą przemieszczały się pyły znad Sahary.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie stawu Żabie Doły
23 kwietnia 2019 r.

W Wielką Sobotę 20 kwietnia 2019 r. zgłoszono zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi Stawu 804 Łąka na terenie Zespołu Krajobrazowo-Przyrodniczego Żabie Doły na granicy Chorzowa, Bytomia i Piekar Śląskich.

(Czytaj dalej...)

INTERNATIONAL MINING FORUM IMF 2019
12 kwietnia 2019 r.

W dniu 12 kwietnia 2019 r. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach brał udział w konferencji „Zielone scenariusze – odpowiedzialni w działaniu”, która obyła się w Centrum Kongresowym w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Konferencja „Bezpieczeństwo w województwie śląskim – aktualne problemy”
12 kwietnia 2019 r.

W dniu 9 kwietnia 2019 r. przy udziale Wojewody Pana Jarosława Wieczorka odbyła się konferencja dot. bezpieczeństwa w województwie śląskim.

(Czytaj dalej...)

Ujawnienie odpadów w Żorach i pierwsze aresztowania
01 kwietnia 2019 r.

W dniu 18.02.2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymał informację o przywożonych odpadach na teren zlokalizowany w Żorach przy ulicy Sosnowej 23. Inspektorzy WIOŚ razem z Policją ujawnili nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych: 14 naczep samochodowych załadowanych pojemnikami z płynnymi odpadami.

(Czytaj dalej...)

Ujawniony kolejny proceder nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych
29 marca 2019 r.

Po otrzymaniu informacji w trakcie pełnionego dyżuru, o zamiarze nielegalnego transportowania odpadów niebezpiecznych na terenie miejscowości Chybie, gmina Strumień, w dniu 27.03.2019r. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej podjęli interwencję w tej sprawie.

(Czytaj dalej...)

XIV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA: „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym”
22 marca 2019 r.

III Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza
19 marca 2019 r.

W dniu 19.03.2019 r. przedstawiciele Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach uczestniczyli w konferencji: III Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza.

(Czytaj dalej...)

Informacja
28 lutego 2019 r.

Przekroczenie 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich do-bowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy.

(Czytaj dalej...)

Komunikat Policji
21 lutego 2019 r.

Wspólnie zadbajmy o środowisko. Nie dopuśćmy do rozwoju procederu nielegalnego składowania i przewożenia niebezpiecznych odpadów.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Cieszynie
10 lutego 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki.

(Czytaj dalej...)

Śląski Związek Gmin i Powiatów 07.02.2019 r.
7 lutego 2019 r.

Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Ekologii dot. nowych zasad wydawania zezwoleń na gospodarowanie odpadami.

(Czytaj dalej...)

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Bielsku-Białej – dalsze informacje
6 lutego 2019 r.

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w dniu 05.02.2019 r. informujemy, iż na stacji pomiarowej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów wystąpiła awaria urządzenia do pobierania i gromadzenia wyników pomiarów, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Przerwa może potrwać powyżej jednego tygodnia.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Bielsku-Białej
5 lutego 2019 r.

Informujemy, iż na stacji pomiarowej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej
3 lutego 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej 19 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10.

(Czytaj dalej...)

Seminarium w Instytucie Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
1 lutego 2019 r.

W dniu 31 stycznia 2019 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uczestniczyli w seminarium organizowanym przez Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, poświęconym problemom zanieczyszczenia powietrza – aspekty środowiskowe i zdrowotne.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Częstochowie
25 stycznia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenku węgla i ozonu na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim
21 stycznia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1, wystąpiła awaria analizatora tlenku węgla i ozonu. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Częstochowie
18 stycznia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2 wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice
17 stycznia 2019 r.

W dniu 16.01.2019 r. przedstawiciele WIOŚ wzięli udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice. Na spotkaniu przedstawiono informację o działalności kontrolnej Inspektoratu na terenie Katowic za okres 2017 r.

(Czytaj dalej...)

Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego
15 stycznia 2019 r.

W dniu 14.01.2019 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uczestniczyli w obradach Sejmiku Województwa Śląskiego prezentując informację o stanie środowiska w województwie śląskim w 2017 r.

(Czytaj dalej...)

Komunikat
10 stycznia 2019 r.

Zmiany w zakresie właściwości organu do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska.

(Czytaj dalej...)

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Bytomiu
09 stycznia 2019 r.

W dniu 7.01.2019 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wraz z przedstawicielami Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Bytomiu.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora rtęci gazowej na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
08 stycznia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora rtęci gazowej. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Czerwionce-Leszczyny
08 stycznia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Czerwionce-Leszczyny wystąpiła awaria analizatora benzenu.

(Czytaj dalej...)

Prace konserwacyjne strony internetowej z jakością powietrza
07 stycznia 2019 r.

Informujemy, iż w dniu 07.01.2019 r. prowadzone są prace konserwacyjne strony internetowej - zakładka „Śląski Monitoring Powietrza” na stronie głównej www.katowice.wios.gov.pl. Przerwa może potrwać od 2 do 5 godzin.

(Czytaj dalej...)

Sposób informowania o jakości powietrza w województwie śląskim od dnia 02.01.2019 roku
02 stycznia 2019 r.

Ze względu na zmiany w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, od dnia 01.01.2019 roku wszystkie zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym jakości powietrza na terenie Polski realizować będzie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

(Czytaj dalej...)

Powrót do aktualności i komunikatów
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl