Archiwum aktualności i komunikatów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Nielegalne odpady w Pyskowicach
27 kwietnia 2020 r

26 kwietnia 2020 r. w godzinach południowych Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował dyżurnych inspektorów WIOŚ w Katowicach o beczkach z nieznaną zawartością porzuconych na terenie przy ul. Mickiewicza w Pyskowicach. Inspektorzy WIOŚ wraz z przedstawicielem Urzędu Miasta w Pyskowicach, strażakami z Komendy Miejskiej PSP w Pyskowicach oraz policjantami z Komendy Miejskiej w Gliwicach przeprowadzili oględziny terenu opuszczonego zakładu PKP Nieruchomości. Na miejscu stwierdzili obecność pryzmy mieszaniny odpadów remontowych, warsztatowych i zbelowane tworzywa sztuczne, a w zagłębieniu terenu obok urządzeń kanalizacyjnych 10 beczek o poj. 200 l każda.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Mała Panew
27 kwietnia 2020 r

24 kwietnia 2020 r. do częstochowskiej delegatury WIOŚ wpłynęła anonimowa, telefoniczna interwencja dotycząca zanieczyszczenia rzeki Mała Panew w miejscowości Krupski Młyn.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie stawu w Katowicach-Podlesiu
21 kwietnia 2020 r.

W związku z otrzymanym zgłoszeniem telefonicznym, dotyczącym śniętych ryb w stawie w Katowicach – Podlesiu, 20 kwietnia 2020 r. inspektorzy WIOŚ przeprowadzili wizję terenową. Po przyjeździe na miejsce stwierdzono, w kilku miejscach w stawie oraz na jego brzegach, kilkanaście dużych okazów śniętych ryb. Staw zasilany jest w wodę z rzeki Mlecznej.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpoadów w Drogomyślu
14 kwietnia 2020 r.

9 kwietnia 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach został zawiadomiony przez policjantów z Komisariatu Policji w Strumieniu, o zgłoszonym im porzuceniu odpadów na terenie prywatnym w Drogomyślu. Przybyli na wskazane miejsce inspektorzy stwierdzili odpady czarnej zbrylonej substancji (najprawdopodobniej zgrzanego plastiku), rękawiczki gumowe robocze, czarną folię, wiaderka, pojemniki wypełnione zbryloną substancją, włókno szklane, kartony i wałki - zmagazynowane w postaci długiej na około 11 m, a wysokiej na około 2 m hałdy.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Zabrzu
14 kwietnia 2020 r

W związku ze zgłoszeniem otrzymanym z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, dotyczącym porzucenia odpadów w dwóch lokalizacjach: na terenie ogródków działkowych ROD „Wypoczynek” w rejonie ul. Kossaka oraz na polu uprawnym w rejonie ul. Ogrodowej w Zabrzu, we wtorek 14 kwietnia 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach przeprowadzili oględziny wskazanych w zgłoszeniu miejsc.

(Czytaj dalej...)

Odpadom mówimy „NIE!”
7 kwietnia 2020 r.

Pamiętając o kilku zasadach, możesz przyczynić się do walki z tymi, którzy narażają nasze zdrowie i życie oraz niszczą środowisko, w którym żyjemy

  • BĄDŹ UWAŻNY

(Czytaj dalej...)

Uciążliwości zapachowe prac rekultywacyjnych na hałdzie w Trachach
01 kwietnia 2020 r.

26 marca 2020 r. w związku z otrzymaną interwencją, inspektorzy WIOŚ w Katowicach przeprowadzili oględziny terenu w miejscowości Trachy w gminie Sośnicowice. Interweniujący skarżył się na uciążliwości zapachowe, wynikające z prac rekultywacyjnych prowadzonych na hałdzie pokopalnianej przy ul. Leboszowskiej. Po przybyciu na miejsce inspektorzy stwierdzili, że intensywny zapach zbliżony do zapachów odpadów komunalnych, wyczuwalny jest już z odległości kilkuset metrów od miejsca, gdzie prowadzone były prace.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Zabrzu
27 marca 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, dotyczącym porzucenia odpadów na terenie przy ul. Składowej w Zabrzu, 27 marca 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach przeprowadzili oględziny terenu.

(Czytaj dalej...)

KOMUNIKAT!
13 marca 2020 r.

Ograniczenie osobistych wizyt w placówkach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie

(Czytaj dalej...)

KOMUNIKAT!
12 marca 2020 r.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie do absolutnego minimum osobistych wizyt w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach i Delegaturach WIOŚ.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Dąbrowie Górniczej
10 marca 2020 r.

5 marca 2020 r. w godzinach popołudniowych inspektorzy z grupy interwencyjno - wyjazdowej WIOŚ w Katowicach zostali wezwani przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji na teren nieruchomości w Dąbrowie Górniczej przy ul. Filarowej, gdzie doszło do ujawnienia nielegalnego miejsca składowania odpadów (tkaniny szklanej oraz tworzyw sztucznych). Jak się okazało, parę godzin wcześniej w tym miejscu doszło do pożaru zgromadzonych odpadów. Inspektorzy prowadzą działania wyjaśniające.

(Czytaj dalej...)

STOP nielegalnym odpadom
10 marca 2020 r.

4 i 5 marca 2020 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym oraz funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „STOP nielegalnym odpadom”, która miała na celu skoordynowaną kontrolę legalności przewozu odpadów na terenie Polski.

(Czytaj dalej...)

Gorąca sobota grupy interwencyjno-wyjazdowej
9 marca 2020 r.

Trzykrotnie, w różne miejscach województwa śląskiego, grupa wyjazdowo-interwencyjna WIOŚ w Katowicach była wzywana w sobotę 7 marca br. Wyciek substancji ropopochodnych w Częstochowie oraz porzucenie odpadów w Katowicach i Rudzińcu, pobrane prób

(Czytaj dalej...)

Kolejne odpady porzucone w powiecie cieszyńskim
4 marca 2020 r.

3 marca 2020 r. inspektorzy z Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej otrzymali zgłoszenie o odkryciu odpadów porzuconych w miejscowości Cisownica na terenie należącym do osoby fizycznej.

(Czytaj dalej...)

Podsumowaliśmy pracowity rok 2019
29 lutego 2020 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w związku z przekształceniami systemowymi Inspekcji Ochrony Środowiska w Polsce, przechodził w roku 2019 gruntowne zmiany organizacyjne i personalne.

(Czytaj dalej...)

Szkolenie dla rolników i doradców Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
29 lutego 2020 r.

12 i 25 lutego 2020 r. inspektorzy z częstochowskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach na prośbę Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przeprowadzili szkolenia, dotyczące obowiązującego Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. W spotkaniach, które odbyły się w Częstochowie i Nakle Śląskim, udział wzięło ponad blisko sto osób, rolników i doradców Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

(Czytaj dalej...)

Inspektorzy w akcji przez całą dobę
14 lutego 2020 r.

Od stycznia 2020 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach funkcjonuje grupa interwencyjno-wyjazdowa, której członkowie pełnią dyżury przez całą dobę reagując na zgłoszenia pod alarmowy numer telefonu 539 344 130.

(Czytaj dalej...)

Opinie do uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
19 lutego 2020 r.

W związku ze zmianą kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2019 roku opinie do uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli należą do kompetencji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i są wydawane z jego upoważnienia przez Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska, Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ, umiejscowionego w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Kaczycach
14 lutego 2020 r.

13 lutego 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Zebrzydowicach oraz Państwowej Straży Pożarnej – Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Cieszynie, brali w czynnościach związanych z porzuceniem odpadów na nieruchomości prywatnej przy ul. Morcinka w Kaczycach.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Cieszynie
13 lutego 2020 r.

11 lutego 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach zostali poinformowani o odkryciu odpadów porzuconych w jednym z garaży przy ul. Hażlaskiej w Cieszynie. Oględziny przeprowadzone w obecności Policji wykazały, że są to odpady ciekłe o intensywnym zapachu rozpuszczalników, zgromadzone na paletach w czterech pojemnikach typu Mausser.

(Czytaj dalej...)

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach
4 lutego 2020 r.

31 stycznia odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, które poświęcone było realizacji programu "Czyste Powietrze” oraz neutralności klimatycznej.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w powiecie cieszyńskim
30 stycznia 2020 r.

W ostatnich dniach w kilku miejscowościach na terenie powiatu cieszyńskiego doszło do odkrycia nielegalnie porzuconych odpadów. Inspektorzy WIOŚ w Katowicach podczas oględzin w terenie stwierdzili, że część odpadów umieszczona była na naczepach, część na paletach bezpośrednio na podłożu, pewna ilość także na nieużytkach rolnych. Większość z nich była szczelna, tylko w dwóch przypadkach inspektorzy stwierdzili wyciek, który został od razu zabezpieczony. Pojemniki porzucone na nieużytkach w czasie oględzin były szczelne.

(Czytaj dalej...)

Kontrola transportu odpadów
30 stycznia 2020 r.

29 stycznia 2020 r. inspektorzy WIOŚ zostali poinformowani o zatrzymaniu transportu przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego zatrzymanego przez WITD w Katowicach w Rudzie Śląskiej na Miejsce Obsługi Podróżnych Wirek.

(Czytaj dalej...)

Warsztaty w ramach projektu LINDANET Interreg Europe
29 stycznia 2020 r.

29 stycznia 2020 r. pan Andrzej Holecki, Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wziął udział w regionalnych warsztatach dotyczących przeciwdziałania negatywnym skutkom zanieczyszczenia pestycydami chloroorganicznymi i opracowania planów umożliwiających ich ograniczenie w województwie śląskim.

(Czytaj dalej...)

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie
29 stycznia 2020 r.

28 stycznia 2020 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym udział wziął Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Kierownik Działu Inspekcji Delegatury WIOŚ w Częstochowie.

(Czytaj dalej...)

Zdarzenia na rzece Białej w Bielsku-Białej
28 stycznia 2020 r.

18 stycznia 2020 r. Delegatura WIOŚ w Bielsku – Białej została powiadomiona o zanieczyszczenia rzeki Białej drobnymi fragmentami plastiku, które płynęły wraz z nurtem, osiadając na kamieniach i roślinności znajdujących się przy brzegach. Pomiędzy 18 a 27 stycznia inspektorzy kilkukrotnie przeprowadzali oględziny rzeki, w celu potwierdzenia zanieczyszczania i zlokalizowania podmiotu odpowiedzialnego .

(Czytaj dalej...)

Awaria w Koksowni Przyjaźń
28 stycznia 2020 r.

22 stycznia 2020 r. inspektorzy grupy interwencyjnej zostali powiadomieni, że na terenie Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej miało miejsce awaryjne wyłączenie ssaw gazu koksowniczego.

(Czytaj dalej...)

Działania grupy interwencyjnej WIOŚ w Katowicach w Dąbrowie Górniczej
28 stycznia 2020 r.

21 stycznia br. na alarmowy adres e-mail Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wpłynęło zgłoszenie podejrzenia nielegalnego składowania odpadów i uciążliwości zapachowych na terenie jednej z dąbrowskich firm. Dyżurni inspektorzy WIOŚ udali się na wskazane w zgłoszeniu miejsce, gdzie potwierdzili wyczuwalną woń odpadów, prawdopodobnie pochodzenia komunalnego, jednak na skutek późnej pory niemożliwym było ustalenie miejsca składowania odpadów przy użyciu latarek.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Iłowicy w Czechowicach Dziedzicach
16 stycznia 2020 r.

14.01.2020 r. około godz. 15.00 Państwowa Straż Pożarna z Bielska Białej zgłosiła do WIOŚ w Katowicach zanieczyszczenie rzeki Iłowicy w Czechowicach Dziedzicach przy ul. L. Waryńskiego substancjami ropopochodnymi. PSP powiadomiła też Urząd Miasta w Czechowicach Dziedzicach. Straż pożarna na miejscu zabezpieczyła rozprzestrzenianie się substancji przez rozłożenie rękawa, zastosowano również substancje neutralizującą. Wyciek miał miejsce ze studzienki kanalizacyjnej, której wylot uchodzi do rzeki. Zanieczyszczenie miało charakter lokalny o niewielkim zasięgu. Rękaw zabezpieczający został pozostawiony do następnego dnia tj. 15.01.br.

(Czytaj dalej...)

27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy
20 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r., dzień 27 grudnia 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Młynówka w Czechowicach-Dziedzicach substancjami ropopochodnymi
5 grudnia 2019 r.

W czwartek 28 listopada 2019 r. o godzinie 14.00 pracownicy bielskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach zostali poinformowani przez Urząd Miasta Czechowice -Dziedzice o zanieczyszczeniu cieku Młynówka oleistą substancją, wydostającą się z wylotu przy ul. Drzymały.

(Czytaj dalej...)

Brak danych pomiarowych w zakresie jakości powietrza
24 listopada 2019 r.

W związku z brakiem danych pomiarowych na stronie internetowej informujemy, iż wyniki odczytane bezpośrednio z urządzeń pomiarowych na stacjach państwowego monitoringu środowiska nie wykazały za minioną dobę (23.11.2019 r.) przekroczeń poziomu informowania i alarmowego.

(Czytaj dalej...)

Przedstawiciele WIOŚ w Katowicach wzięli udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta w Bytomiu
15 listopada 2019 r.

Na zaproszenie wiceprezydenta Waldemara Gawrona panowie Andrzej Holecki Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Łukasz Kuczmierczyk zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji WIOŚ wzięli udział w spotkaniu, dotyczącym bieżących problemów nielegalnego składowania odpadów.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Bytomki w Zabrzu
8 listopada 2019 r.

W czwartek 7 listopada 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymał informację Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach o zanieczyszczeniu rzeki Bytomki w Zabrzu.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pomiarach tlenków azotu i dwutlenku siarki w Ustroniu
06 listopada 2019 r.

Informujemy, iż na stacji w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej wystąpi przerwa w automatycznych pomiarach tlenków azotu i dwutlenku siarki, spowodowana planowanymi przeglądami okresowymi urządzeń.

(Czytaj dalej...)

Pożar odpadów w Bytomiu
29 października 2019 r.

26 października 2019 r. w godzinach popołudniowych dyżurni inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach uzyskali informację o pożarze odpadów na terenie dawnej Fabryki Ceramiki Budowlanej Jopek przy ul. Władysława Łokietka 10 w Bytomiu i udali się na miejsce zdarzenia, w celu przeprowadzenia oględzin.

Zdjęcie Zdjęcie

(Czytaj dalej...)

Działania kontrolne WIOŚ Katowice na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
22 października 2019 r.

W związku z bardzo licznymi interwencjami mieszkańców oraz Centrum Zarzadzania Kryzysowego dotyczącymi uciążliwości zapachowych na terenie Siemianowic Śląskich informujemy, że inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach na bieżąco monitorują i weryfikują wszystkie otrzymywane zgłoszenia w tej sprawie.

(Czytaj dalej...)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego
18 października 2019 r.

Andrzej Holecki, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, wziął udział w konferencji zorganizowanej przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach dotyczącej odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego.

(Czytaj dalej...)

Zatrzymanie nielegalnego transportu odpadów
18 października 2019 r.

We wtorek 15 października 2019 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach zatrzymali kolejny nielegalny transport odpadów. Samochód, przewożący odpady inne niż wskazane na dokumentach okazanych przez kierowcę, zatrzymany został na drodze ekspresowej S1 w okolicach Dąbrowy Górniczej.

(Czytaj dalej...)

Spotkanie dyrektorów okręgowych urzędów górniczych ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska
18 października 2019 r.

15 października br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dyrektorami Okręgowych Urzędów Górniczych w Rybniku, Gliwicach i Katowicach, podczas którego omówiono doświadczenia wynikające z prowadzenia działalności nadzorczej i kontrolnej obejmującej zagadnienia ochrony środowiska oraz dalszej współpracy pomiędzy organami nadzoru górniczego a WIOŚ w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Wymiana kontenera stacji jakości powietrza w Katowicach
17 października 2019 r.

Informujemy, iż na stacji w Katowicach przy ul. Kossutha 6 trwają prace związane z wymianą kontenera, w związku z czym nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Przerwa może potrwać do 20 października 2019 roku.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10/PM2,5 na stacji jakości powietrza w Katowicach
15 października 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha 6 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10/PM2,5. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Nowe zakresy stężeń Indeksu Jakości Powietrza
14 października 2019 r.

W związku z opublikowaniem w dniu 10 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzono zmiany do Indeksu Jakości Powietrza.

(Czytaj dalej...)

Nie żyje prof. Jan Szyszko
9 października 2019 r.

W wieku 75 lat odszedł prof. Jan Szyszko, leśnik, naukowiec, trzykrotny minister środowiska, poseł na Sejm RP.

(Czytaj dalej...)

STOP nielegalnym odpadom
9 października 2019 r.

8 października 2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Katowicach we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji prowadzili skoordynowane kontrole transportów drogowych w ramach ogólnopolskiej akcji „STOP nielegalnym odpadom”.

(Czytaj dalej...)

Wspólna akcja inspektorów WIOŚ oraz Inspekcji Transportu Drogowego
7 października 2019 r.

W czwartek 3 października 2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach prowadzili działania kontrolne dotyczące transportu odpadów, w tym transportów międzynarodowych.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Białej substancjami ropopochodnymi
26 września 2019 r.

25 września 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymał informację Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o zanieczyszczeniu rzeki Białej Bielsku – Białej.

(Czytaj dalej...)

Wspólna akcja inspektorów WIOŚ i Policji
26 września 2019 r.

W poniedziałek 23 września br. Inspektorzy WIOŚ w Katowicach wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zatrzymali transport odpadów, w którym stwierdzono nieprawidłowości.

(Czytaj dalej...)

Informacja na temat dostępu do systemów monitoringu wizyjnego
16 września 2019 r.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) 6 września 2019 r. upłynął termin dostarczenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach danych dostępu do systemów monitoringu wizyjnego. W zamieszczonych poniżej załącznikach, znajdują się szczegółowe informacje na temat sposobu ich przekazania oraz formularz, który mamy nadzieję ułatwi Państwu wywiązanie się z nałożonego prawem obowiązku.

(Czytaj dalej...)

Wyciek substancji ropopochodnych do rzeki Wisły
5 września 2019 r.

2 września 2019 r. w godzinach popołudniowych Państwowa Straż Pożarna w Skoczowie przekazała do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach informację o wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Wisły w miejscowości Skoczów.

(Czytaj dalej...)

Odpady z Niemiec zatrzymane na Śląsku
13 sierpnia 2019 r.

Inspektorzy WIOŚ w Katowicach pozyskali informację o planowanych nielegalnych transportach odpadów z terenu Niemiec. Informacja dotyczyła kilku pojazdów, w których odpady o charakterze komunalnym przykryte były odpadami z tworzyw sztucznych. Transgraniczne przemieszczanie odpadów komunalnych jest nielegalne i stanowi przestępstwo karane do 5 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

(Czytaj dalej...)

Kontrola transportu odpadów w Dąbrowie Górniczej
26 lipca 2019 r.

25.07.2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z Komendą Miejską Policji w Dąbrowie Górniczej i Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Katowicach przeprowadzali akcję kontroli transportu odpadów w Dąbrowie Górniczej przy drodze ekspresowej S1.

(Czytaj dalej...)

Akcja kontroli transportu pojazdów w Tychach
26 lipca 2019 r.

17 lipca 2019 r. podczas wspólnych działań inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Tychach i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, mających na celu kontrolę transportów drogowych z odpadami, zatrzymany został samochód ciężarowy przewożący zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. Rozpoznanie przeprowadzone przez inspektorów WIOŚ potwierdziło, że na naczepie znajdują się wskazane wyżej odpady, jednak dokument „WZ przekazania odpadów” był nieprawidłowo sporządzony.

(Czytaj dalej...)

„Usuwanie porzuconych odpadów” nowy program priorytetowy NFOŚiGW
16 lipca 2019 r.

8 lipca 2019 r. ruszył program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Usuwanie porzuconych odpadów”.

(Czytaj dalej...)

Ujawnienie odpadów w Wyrach
11 lipca 2019 r.

9.07.2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie dokonali ujawnienia dwóch miejsc nielegalnego składowania odpadów w Wyrach przy ul. Zbożowej i ul. Magazynowej. Stwierdzono naczepę z beczkami i klika mauzerów z nieznanymi substancjami oraz „big bagi” wypełnione granulatem, gruzem budowlanym i tworzywami sztucznymi.

(Czytaj dalej...)

Kontrola interwencyjna w związku ze zgłaszanymi uciążliwościami odowrowymi w dzielnicy Dąbrówka Mała w Katowicach
10 lipca 2019 r.

W związku z licznymi interwencjami wpływającymi do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, w sprawie uciążliwości odorowych powodowanych przez zakłady zlokalizowane w rejonie rzeki Brynicy w Katowicach, 5 lipca 2019 r. inspektorzy dyżurni WIOŚ przeprowadzili oględziny dwóch obiektów, które w związku z prowadzoną działalnością mogą potencjalnie być źródłem uciążliwości:

  • MPGK Sp. z o. o. w Katowicach, eksploatujące przy ulicy Milowickiej 7a: instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z placem dojrzewania kompostu, kompostownie odpadów zielonych, instalację do produkcji paliwa alternatywnego oraz składowisko odpadów komunalnych przy ulicy Żwirowej w Katowicach,
  • Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach, eksploatujące Oczyszczalnię Ścieków Dąbrówka Mała – Centrum

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Wisły w miejscowości Bieruń
10 lipca 2019 r.

W poniedziałek 8 lipca 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymał informację o zanieczyszczeniu rzeki Wisły w Bieruniu.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdrój
28 czerwca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdrój wystąpiła awaria analizatora benzenu.

(Czytaj dalej...)

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE W AGLOMERACJI
18 czerwca 2019 r.

W dniu 18 czerwca odbyła się w Katowicach konferencja na temat „Bezpieczeństwa Ekologicznego w Aglomeracji”. Konferencja została zorganizowana przez Polską Izbę Ekologii.

(Czytaj dalej...)

Interwencja 16.06.2019 r. w Sosnowcu
17 czerwca 2019 r.

W dniu 16.06.2019 r. zgłoszono zanieczyszczenie terenu nieznaną substancją w rejonie ulicy Dęblińskiej w Sosnowcu.

(Czytaj dalej...)

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach
12 czerwca 2019 r.

11 czerwca 2019 roku odbyły się obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach w trakcie, których kontynuowano rozmowy na temat niskiej emisji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym surowcami i odpadami (GOZ).

(Czytaj dalej...)

„INTEGRAPLAN Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast”
11 czerwca 2019 r.

W dniu 11 czerwca 2019 r. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach brał udział w seminarium Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Spotkanie z Administracją w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie
29 maja 2019 r.

W dniu 27 maja 2019 r. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach uczestniczył w seminarium i warsztatach pt.: Podejście projektowe w administracji.

(Czytaj dalej...)

Wizyta uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska - Delegatura w Częstochowie
16 maja 2019 r.

15 kwietnia 2019 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej odwiedzili Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Delegatura w Częstochowie. Okazją do wizyty był przypadający na 22 kwietnia Dzień Ziemi.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Bolina Południowa II w Mysłowicach
14 maja 2019 r.

W dniu 13 maja 2019 r. w godzinach popołudniowych Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mysłowicach zgłosiło zanieczyszczenie potoku Bolina Południowa II w rejonie ulicy Mikołowskiej w Mysłowicach zieloną substancją.

(Czytaj dalej...)

XXX III Mistrzostwa Polski Pracowników WIOŚ i GIOŚ w Halowej Piłce Nożnej
14 maja 2019 r.

W dniach: 9-10 maja 2019 r. odbyły się XXXIII Mistrzostwa Polski Pracowników WIOŚ i GIOŚ w Halowej Piłce Nożnej w Rewalu.

(Czytaj dalej...)

2 maja 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach będzie nieczynny
1 maja 2019 r.

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w dniu 02 maja 2019 r. będzie nieczynny.

(Czytaj dalej...)

Internetowe Konto Pacjenta
25 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 roku usługę dla obywateli "Internetowe Konto Pacjenta" (IKP).

(Czytaj dalej...)

Saharyjski pył nad Polską
23 kwietnia 2019 r.

W dniu dzisiejszym oraz przez kolejnych kilka dni nad Polską będą przemieszczały się pyły znad Sahary.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie stawu Żabie Doły
23 kwietnia 2019 r.

W Wielką Sobotę 20 kwietnia 2019 r. zgłoszono zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi Stawu 804 Łąka na terenie Zespołu Krajobrazowo-Przyrodniczego Żabie Doły na granicy Chorzowa, Bytomia i Piekar Śląskich.

(Czytaj dalej...)

INTERNATIONAL MINING FORUM IMF 2019
12 kwietnia 2019 r.

W dniu 12 kwietnia 2019 r. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach brał udział w konferencji „Zielone scenariusze – odpowiedzialni w działaniu”, która obyła się w Centrum Kongresowym w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Konferencja „Bezpieczeństwo w województwie śląskim – aktualne problemy”
12 kwietnia 2019 r.

W dniu 9 kwietnia 2019 r. przy udziale Wojewody Pana Jarosława Wieczorka odbyła się konferencja dot. bezpieczeństwa w województwie śląskim.

(Czytaj dalej...)

Ujawnienie odpadów w Żorach i pierwsze aresztowania
01 kwietnia 2019 r.

W dniu 18.02.2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymał informację o przywożonych odpadach na teren zlokalizowany w Żorach przy ulicy Sosnowej 23. Inspektorzy WIOŚ razem z Policją ujawnili nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych: 14 naczep samochodowych załadowanych pojemnikami z płynnymi odpadami.

(Czytaj dalej...)

Ujawniony kolejny proceder nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych
29 marca 2019 r.

Po otrzymaniu informacji w trakcie pełnionego dyżuru, o zamiarze nielegalnego transportowania odpadów niebezpiecznych na terenie miejscowości Chybie, gmina Strumień, w dniu 27.03.2019r. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej podjęli interwencję w tej sprawie.

(Czytaj dalej...)

XIV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA: „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym”
22 marca 2019 r.

III Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza
19 marca 2019 r.

W dniu 19.03.2019 r. przedstawiciele Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach uczestniczyli w konferencji: III Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza.

(Czytaj dalej...)

Informacja
28 lutego 2019 r.

Przekroczenie 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich do-bowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy.

(Czytaj dalej...)

Komunikat Policji
21 lutego 2019 r.

Wspólnie zadbajmy o środowisko. Nie dopuśćmy do rozwoju procederu nielegalnego składowania i przewożenia niebezpiecznych odpadów.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Cieszynie
10 lutego 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki.

(Czytaj dalej...)

Śląski Związek Gmin i Powiatów 07.02.2019 r.
7 lutego 2019 r.

Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Ekologii dot. nowych zasad wydawania zezwoleń na gospodarowanie odpadami.

(Czytaj dalej...)

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Bielsku-Białej – dalsze informacje
6 lutego 2019 r.

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w dniu 05.02.2019 r. informujemy, iż na stacji pomiarowej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów wystąpiła awaria urządzenia do pobierania i gromadzenia wyników pomiarów, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Przerwa może potrwać powyżej jednego tygodnia.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Bielsku-Białej
5 lutego 2019 r.

Informujemy, iż na stacji pomiarowej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej
3 lutego 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej 19 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10.

(Czytaj dalej...)

Seminarium w Instytucie Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
1 lutego 2019 r.

W dniu 31 stycznia 2019 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uczestniczyli w seminarium organizowanym przez Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, poświęconym problemom zanieczyszczenia powietrza – aspekty środowiskowe i zdrowotne.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Częstochowie
25 stycznia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenku węgla i ozonu na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim
21 stycznia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1, wystąpiła awaria analizatora tlenku węgla i ozonu. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Częstochowie
18 stycznia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2 wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice
17 stycznia 2019 r.

W dniu 16.01.2019 r. przedstawiciele WIOŚ wzięli udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice. Na spotkaniu przedstawiono informację o działalności kontrolnej Inspektoratu na terenie Katowic za okres 2017 r.

(Czytaj dalej...)

Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego
15 stycznia 2019 r.

W dniu 14.01.2019 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uczestniczyli w obradach Sejmiku Województwa Śląskiego prezentując informację o stanie środowiska w województwie śląskim w 2017 r.

(Czytaj dalej...)

Komunikat
10 stycznia 2019 r.

Zmiany w zakresie właściwości organu do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska.

(Czytaj dalej...)

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Bytomiu
09 stycznia 2019 r.

W dniu 7.01.2019 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wraz z przedstawicielami Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Bytomiu.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora rtęci gazowej na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
08 stycznia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora rtęci gazowej. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Czerwionce-Leszczyny
08 stycznia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Czerwionce-Leszczyny wystąpiła awaria analizatora benzenu.

(Czytaj dalej...)

Prace konserwacyjne strony internetowej z jakością powietrza
07 stycznia 2019 r.

Informujemy, iż w dniu 07.01.2019 r. prowadzone są prace konserwacyjne strony internetowej - zakładka „Śląski Monitoring Powietrza” na stronie głównej www.katowice.wios.gov.pl. Przerwa może potrwać od 2 do 5 godzin.

(Czytaj dalej...)

Sposób informowania o jakości powietrza w województwie śląskim od dnia 02.01.2019 roku
02 stycznia 2019 r.

Ze względu na zmiany w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, od dnia 01.01.2019 roku wszystkie zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym jakości powietrza na terenie Polski realizować będzie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

(Czytaj dalej...)

Nowa organizacja Inspekcji Ochrony Środowiska
28 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 roku pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), w związku z czym ta jednostka Inspekcji Ochrony Środowiska przejmuje zadania w zakresie wykonywania wszystkich prac badawczo-monitoringowych na terenie województwa śląskiego.

(Czytaj dalej...)

Udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze
28 grudnia 2018 r.

W związku ze zmianą kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora BTX na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
28 grudnia 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora BTX. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pracy stacji pomiarowej jakości powietrza w Częstochowie
18 grudnia 2018 r.

Informujemy, iż w związku z planowanym przeniesieniem stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. AK/Jana Pawła II do nowej lokalizacji, w dniach 18-21.12.2018 nastąpi przerwa w jej pracy. W związku z czym, nie będzie możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza w tym okresie.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki i benzenu na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej
14 grudnia 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej 19 wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki i benzenu. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Tychach
12 grudnia 2018 r.

Informujemy, iż na stacji w Tychach przy ul. Tołstoja 1 wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Rybniku
5 grudnia 2018 r.

Informujemy, iż na stacji w Rybniku przy ul. Borki 37d wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria urządzeń pomiarowych w Katowicach i w Bielsku Białej
2 grudnia 2018 r.

Ze względu na awarię analizatora dwutlenku siarki na stacji w Katowicach przy ul. Kossutha bardzo prosimy o pozyskiwanie informacji o jakości powietrza w tym zakresie ze stacji w Katowicach przy ul. Plebiscytowej, natomiast ze względu na awarię analizatora tlenku węgla na stacji w Bielsku Białej prosimy o korzystanie z danych dla tego zanieczyszczenia ze stacji w Cieszynie lub Żywcu.

(Czytaj dalej...)

Wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach w Rybniku i w Wodzisławiu oraz pożar odpadów w Żorach
30 listopada 2018 r.

Informujemy Państwa, iż wysokie, godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10, które wystąpiły w nocy z 29/30 listopada na stacjach w Rybniku i w Wodzisławiu nie należy wiązać z pożarem w Żorach. Główną przyczyną stężenia pyłu na poziomie do 477 µg/m3 w Rybniku i do 221 µg/m3 w Wodzisławiu o godzinie 1:00 w nocy była emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych. Stężenie pyłu zawieszonego w Żywcu dochodziło minionej nocy do 345 µg/m3.

(Czytaj dalej...)

Dzień wolny od pracy
9 listopada 2018 r.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w dniu 12 listopada 2018 roku będzie nieczynny.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenku węgla na stacji jakości powietrza w Częstochowie
7 listopadaa 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2 wystąpiła awaria analizatora tlenku węgla CO.

(Czytaj dalej...)

Wizyta młodzieży z Bułgarii, Rumunii i Polski na stacji pomiarowej jakości powietrza
31 października 2018 r.

W czwartek 25 października 2018 roku na stacji pomiarowej jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha odbyło się spotkanie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z młodzieżą, biorącą udział w międzynarodowym projekcie "Solution to pollution"- program Erasmus+, realizowanym przez sławkowskie Stowarzyszenie "Porozumienie Pokoleń".

(Czytaj dalej...)

Raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku”
29 października 2018 r.

Informuję Państwa, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach opublikował raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku”.

(Czytaj dalej...)

Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska
22 października 2018 r.

Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska już stosowane w walce z patologiami w gospodarce odpadami.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Częstochowie
20 października 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2 wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO, NO2, NOx).

(Czytaj dalej...)

Zmiany godziny nadawania Eko-prognozy
05 października 2018 r.

W związku z kampanią wyborczą i emisją bezpłatnych bloków wyborczych na antenie TVP3 Katowice nastąpi zmiana godzin emisji magazynu meteo.

(Czytaj dalej...)

Przeniesienie stacji jakości powietrza w Gliwicach do nowej lokalizacji
25 września 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż stacja jakości powietrza zlokalizowana w Gliwicach przy ul. Mewy 34 została przeniesiona do nowej lokalizacji, oddalonej od istniejącej o 12 m, na ul. Sikornik 34.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenku węgla na stacji jakości powietrza w Częstochowie
24 września 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. AK/Jana Pawła II, wystąpiła awaria analizatora tlenku węgla. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”
20 września 2018 r.

Od dnia 19 września br. uruchomiony został Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”, przygotowany przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pracy stacji pomiarowej jakości powietrza w Gliwicach
19 września 2018 r.

Informujemy, iż w związku z planowanym przeniesieniem stacji jakości powietrza w Gliwicach do nowej lokalizacji, w dniach 20-24.09.2018 nastąpi przerwa w jej pracy. W związku z czym, nie będzie możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza w tym okresie.

(Czytaj dalej...)

Konferencję Środowisko Informacji 2018
18 września 2018 r.

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018 i potrwa do 30 września br. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjnym dostępne są pod linkiem http://www.ekoportal.gov.pl/konferencja/rejestracja/

(Czytaj dalej...)

Stacja pomiarowa jakości powietrza w Żorach
13 września 2018 r.

Informujemy, iż na stacji w Żorach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 52 w dalszym ciągu trwa awaria analizatora automatycznego dwutlenku siarki (SO2). Praca analizatora tlenku węgla (CO) została przywrócona, bieżące dane prezentowane są na naszej stronie internetowej. W przypadku SO2 prowadzone są prace w celu jak najszybszego usunięcia awarii analizatora.

(Czytaj dalej...)

Pomiary meteorologiczne na stacjach monitoringu jakości powietrza
12 września 2018 r.

Informujemy Państwa, iż pomiary parametrów meteorologicznych prowadzone na stacjach monitoringowych jakości powietrza są pomiarami pomocniczymi, służącymi WIOŚ do pozyskania dodatkowych informacji przy wykonywaniu ocen jakości powietrza.

(Czytaj dalej...)

Nowa automatyczna stacja pyłu zawieszonego PM10 w Lublińcu
11 września 2018 r.

Informujemy Państwa, iż w Lublińcu, przy ul. ks. płk Jana Szymały, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, uruchomiliśmy nową stację pomiarową jakości powietrza, http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/stacje/aktywne, w której metodą automatyczną będą mierzone stężenia pyłu zawieszonego PM10.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Ustroniu
31 sierpnia 2018 r.

Informujemy, iż na stacji w Ustroniu przy ul. Sanatoryjna 7 wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria podczas likwidacji Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce Leszczynach
30 sierpnia 2018 r.

Informujemy, iż w dniu 30.08.2018 r. po godzinie 00.00 nastąpiła awaria na terenie JSW KOKS S.A. Koksownia „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach. Zablokowany został spływ kondensatu wodno-smołowego z odbieralnika baterii koksowniczej. Spowodowało to kłopoty z odbiorem gazu surowego z baterii koksowniczej i niekontrolowaną emisję tego gazu do powietrza. Następnie gaz surowy był spalany na pochodniach awaryjnych. Awarię usunięto częściowo ok. godz. 04.00.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Żorach
28 sierpnia 2018 r.

Informujemy, iż na stacji w Żorach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 52 wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Likwidacja Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce Leszczynach
29 sierpnia 2018 r.

Informujemy Państwa, iż trwa proces likwidacji Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach, należącej do JSW KOKS SA. W związku z występującymi okresowo wysokimi stężeniami benzenu WIOŚ w Katowicach w dniu 24.08.2018 roku rozpoczął kontrolę w JSW KOKS S.A. Koksowni „Dębieńsko”, która potrwa co najmniej do planowanego terminu całkowitego wstrzymaniem produkcji przewidywanego na dzień 04.09.2018 roku.

(Czytaj dalej...)

Wysokie stężenia benzenu na stacji jakości powietrza w Czerwionce Leszczynach
24 sierpnia 2018 r.

W dniu 23.08.2018 roku na stacji jakości powietrza w Czerwionce-Leszczynach w godzinach 20-21.00 wystąpiły bardzo wysokie stężenia jednogodzinne benzenu, dochodzące do 262 µg/m3. Na pozostałych stacjach stężenia jednogodzinne benzenu wynosiły od 0,3 do 1,2 µg/m3. O godzinie 22.00 stężenie benzenu spadło do poziomu 13 µg/m3, a w kolejnych godzinach było już na poziomie poniżej 3 µg/m3.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora ozonu na stacji w Cieszynie
11 sierpnia 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 wystąpiła awaria analizatora ozonu.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora rtęci na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
7 sierpnia 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora rtęci. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych w powietrzu
4 sierpnia 2018 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu z dnia 4 sierpnia 2018 roku.

(Czytaj dalej...)

Powrót do aktualności i komunikatów
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl