Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Zabrzu
27 kwietnia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 34 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza w przypadku pyłu zawieszonego PM10 można pozyskać ze stacji w Gliwicach przy ul. Mewy 34 lub ze stacji w Katowicach przy ul. Kossutha 6.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Halina Radziszewska - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl