Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim
9 kwietnia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostaną działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza w przypadku pyłu zawieszonego PM10 można pozyskać ze stacji w Rybniku przy ul. Borki 37 d lub ze stacji w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 8.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Norbert Grzechowski - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl