Ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
25 lutego 2020 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że od 20 lutego do końca 2020 roku występuje na obszarze województwa śląskiego ryzyko przekroczenia dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dobowej dopuszczalnej 50 µg/m3 pyłu zawieszonego PM10 ustalone wg kryterium liczby przekroczeń z ostatnich 12 miesięcy.

Ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl