Aktualności i komunikaty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Katowicach
17 marca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha 6 wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO2, NOx, NO). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Bielsku-Białej
17 marca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji pomiarowej komunikacyjnej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim
5 marca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Brak łączności ze stacją w Goczałkowicach-Zdroju
28 lutego 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Parkowej wystąpiła przerwa w komunikacji pomiędzy serwerem a urządzeniem gromadzącym dane pomiarowe, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza na stronie internetowej. Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
25 lutego 2020 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że od 20 lutego do końca 2020 roku występuje na obszarze województwa śląskiego ryzyko przekroczenia dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dobowej dopuszczalnej 50 µg/m3 pyłu zawieszonego PM10 ustalone wg kryterium liczby przekroczeń z ostatnich 12 miesięcy.

(Czytaj dalej...)

Instalacja nowej wersji portalu „Jakość powietrza”
17 lutego 2020 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. poniedziałek 17 lutego br. zaplanowane jest rozpoczęcie instalacji nowej wersji portalu „Jakość Powietrza” http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prace mają rozpocząć się od godz. 9:00 i mogą powodować okresowe przerwy w funkcjonowaniu portalu.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora rtęci gazowej na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
9 lutego 2020 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora rtęci gazowej.

(Czytaj dalej...)

Usterka analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Katowicach
7 lutego 2020 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, iż na stacji jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha 6 wystąpił problem z komunikacją pomiędzy analizatorem tlenków azotu (NO2, NOx, NO), a systemem zbierającym dane. W związku z tym, dane te nie będą prezentowane na stronie www.

(Czytaj dalej...)

Zamknięcie stanowiska tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Gliwicach
20 stycznia 2020 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, iż na stacji jakości powietrza w Gliwicach przy ul. Mewy 34 zostało zamknięte stanowisko automatyczne tlenków azotu (NO2, NOx, NO).

(Czytaj dalej...)

Zamknięcie stanowiska dwutlenku siarki na stacji komunikacyjnej w Katowicach
20 stycznia 2020 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, iż na stacji komunikacyjnej jakości powietrza w Katowicach przy ul. Plebiscytowej/A4 zostało zamknięte stanowisko automatyczne dwutlenku siarki.

(Czytaj dalej...)

Zamknięcie stacji pomiarowej jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Mickiewicza
20 stycznia 2020 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, iż stacja pomiarowa jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Mickiewicza będzie wyłączona z systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.

(Czytaj dalej...)

Zamknięcie stanowiska dwutlenku siarki na stacji komunikacyjnej w Częstochowie
17 stycznia 2020 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, iż na stacji komunikacyjnej jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej/ Jana Pawła II zostało zamknięte stanowisko automatyczne dwutlenku siarki.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Goczałkowicach Zdroju
1 stycznia 2020 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, iż na stacji w Goczałkowicach Zdroju, przy ul. Parkowej, wystąpiła awaria, w związku z czym nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza.

(Czytaj dalej...)

Ocena stanu środowiska w województwie śląskim w 2018 roku
30 grudnia 2019 r.

Informujemy Państwa, iż na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl , w zakładce Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zamieszczona została "Ocena stanu środowiska w województwie śląskim w 2018 roku".

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu w Złotym Potoku
28 grudnia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora benzenu.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju
27 grudnia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju wystąpiła awaria analizatora benzenu.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Częstochowie
21 grudnia 2019 r.

Informujemy, że wystąpiła awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Częstochowie, przy ulicy Baczyńskiego.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Sosnowcu
18 grudnia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Sosnowcu przy ul. Lubelska 51 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Brak bieżących danych pomiarowych w zakresie jakości powietrza
16 grudnia 2019 r.

Informujemy, iż w związku z brakiem łączności pomiędzy systemem a stroną www, wystąpiła przerwa w prezentowaniu bieżących danych ze stacji jakości powietrza na naszej stronie internetowej w zakładce „Śląski Monitoring Powietrza”. Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Tychach
10 grudnia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Tychach przy ul. Tołstoja 1 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Informacja na temat pożaru w SANIT-TRANS w Międzyrzeczu Górnym
10 grudnia 2019 r.

9.12.2019 r. około godziny 4:00 na terenie spółki SANIT-TRAN Sp. z o.o. w Międzyrzeczu Górnym wybuchł pożar. Spółka prowadzi legalną działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami, odbierając odpady komunalne od mieszkańców okolicznych gmin oraz prowadzi działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.

(Czytaj dalej...)

Brak danych pomiarowych w zakresie jakości powietrza
6 grudnia 2019 r.

Informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 06.12.2019, jak również w dniach 07-08.12.2019 r. będą prowadzone prace serwisowe serwera bazodanowego zbierającego dane pomiarowe ze stacji monitoringowych jakości powietrza. W związku z tym mogą wystąpić przerwy w prezentowaniu bieżących danych ze stacji jakości powietrza na stronach internetowych.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
6 grudnia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO2, NOx, NO). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w transmisji danych monitoringu powietrza na tablicę świetlną
5 grudnia 2019 r.

Informujemy, że w związku z pracami w sieci komputerowej nastąpiła przerwa w transmisja danych monitoringu powietrza na tablicę świetlną usytuowaną na budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach przy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Plebiscytowej.

(Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28 marca 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl