Aktualności i komunikaty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Klasyfikacje i oceny stanu wód za 2019
22 września 2020 r.

Informujemy, iż na stronie internetowej GIOŚ zostały zamieszczone tabele z klasyfikacją i oceną stanu jednolitych części wód rzecznych i jeziornych za lata 2014-2019: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod

(Czytaj dalej...)

Awaria automatycznej stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju
19 września 2020 r.

Informujemy, iż wystąpiła awaria automatycznej stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju, przy ul. Parkowej. Wobec powyższego prosimy o pozyskiwanie danych dotyczących jakości powietrza ze stacji w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej lub w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Gałczyńskiego.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pomiarach pyłu zawieszonego PM10 w Rybniku
18 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Rybniku, przy ul. Borki 37 d. wystąpi przerwa w automatycznych pomiarach pyłu zawieszonego PM10 spowodowana planowanym przeglądem okresowym urządzenia.

(Czytaj dalej...)

Pożar składowiska odpadów w Sosnowcu, przy ul. Radocha
17 września 2020 r.

W związku z pożarem składowiska odpadów niebezpiecznych w Sosnowcu, w rejonie ul. Radocha, który miał miejsce po godzinie 17-tej w dniu 16.09.2020 r., pracownicy GIOŚ Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach na bieżąco śledzili wyniki pomiarów jakości powietrza na stacjach Państwowego Monitoringu środowiska w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pomiarach pyłu zawieszonego PM10 w Żywcu
17 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Żywcu przy ul. Kopernika 83a wystąpi przerwa w automatycznych pomiarach pyłu zawieszonego PM10 spowodowana planowanym przeglądem okresowym urządzenia.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pomiarach pyłu zawieszonego PM10 w Tychach
16 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Tychach przy ul. Tołstoja 1 wystąpi przerwa w automatycznych pomiarach pyłu zawieszonego PM10 spowodowana planowanym przeglądem okresowym urządzenia.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pomiarach pyłu zawieszonego PM10 w Sosnowcu
16 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Sosnowcu przy ul. Lubelskiej 51 wystąpi przerwa w automatycznych pomiarach pyłu zawieszonego PM10 spowodowana planowanym przeglądem okresowym urządzenia.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Lublińcu
15 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Lublińcu przy ul. Szymały 3 wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Rybniku
15 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Rybniku przy ul. Borki 37d wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Raciborzu
15 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO2, NOx, NO). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM2,5 na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
11 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM2,5. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
26 sierpnia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej
24 sierpnia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej 19 wystąpiła awaria analizatora benzenu. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej
24 sierpnia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej przy ul Tysiąclecia 25a wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO2, NOx, NO). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Ustroniu
24 lipca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej 7 wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO2, NOx, NO). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju
11 sierpnia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju wystąpiła awaria analizatora benzenu. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria tablicy świetlnej
5 sierpnia 2020 r.

Informujemy, iż ze względu na awarię tablica informująca o stanie jakości powietrza umieszczona na budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ulicy Plebiscytowej została wyłączona.

(Czytaj dalej...)

Nowy program ochrony powietrza dla województwa śląskiego
30 lipca 2020 r.

W dniu 22 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił nowy program ochrony powietrza (POP). Program powstał w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2018”.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Zawierciu
24 lipca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Zawierciu przy ul. Gałczyńskiego 3 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pracy tablicy prezentującej dane jakości powietrza znajdującej się na budynku WFOŚiGW w Katowicach
21 lipca 2020 r.

Informujemy, iż tablica prezentująca dane jakości powietrza, znajdująca się na budynku WFOŚiGW przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Plebiscytową w Katowicach zostanie wyłączona w dniu 21.07.2020, ze względu na prowadzone prace konserwacyjno – naprawcze.

(Czytaj dalej...)

Awaria automatycznej stacji jakości powietrza w Rybniku
18 lipca 2020 r.

Informujemy, iż wystąpiła awaria automatycznej stacji jakości powietrza w Rybniku, przy ul. Borki 37 d. Wobec powyższego prosimy o pozyskiwanie danych dotyczących jakości powietrza ze stacji w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Gałczyńskiego lub w Raciborzu, przy ul. Wojska Polskiego.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenku węgla na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej
16 lipca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza (komunikacyjnej) w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów, wystąpiła awaria analizatora tlenku węgla. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Gliwicach
14 lipca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Gliwicach przy ul. Mewy 34 wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej
10 lipca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej 19 wystąpiła awaria analizatora benzenu. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pracy tablicy prezentującej dane jakości powietrza znajdującej się na budynku WFOŚiGW w Katowicach
9 lipca 2020 r.

Informujemy, iż tablica prezentująca dane jakości powietrza, znajdująca się na budynku WFOŚiGW przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Plebiscytową w Katowicach zostanie wyłączona na okres 2-3 tygodni, ze względu na czyszczenie elewacji budynku.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Raciborzu
8 lipca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego wystąpiła awaria, w związku z tym nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pracy tablicy prezentującej dane jakości powietrza znajdującej się na budynku WFOŚiGW w Katowicach
3 lipca 2020 r.

Informujemy, iż w dniu 06.07.2020 r. tablica prezentująca dane jakości powietrza, znajdująca się na budynku WFOŚiGW przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Plebiscytową w Katowicach zostanie wyłączona, ze względu na malowanie elewacji budynku.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju
2 lipca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Parkowej wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenku węgla na stacji jakości powietrza w Żorach
29 czerwca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Czerwionce-Leszczyny wystąpiła awaria analizatora benzenu. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenku węgla na stacji jakości powietrza w Żorach
29 czerwca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Żorach przy ul. Władysława Sikorskiego 52, wystąpiła awaria analizatora tlenku węgla. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Katowicach przy ul. Plebiscytowej/A-4
21 czerwca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Katowicach przy ul. Plebiscytowej/A-4 wystąpiła awaria powodująca brak możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Żywcu
18 czerwca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Żywcu przy ul. Kopernika 83a wystąpiła awaria spowodowana brakiem prądu, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora ozonu na stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej
03 czerwca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25a wystąpiła awaria analizatora ozonu. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl