Aktualności i komunikaty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju
2 lipca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Parkowej wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenku węgla na stacji jakości powietrza w Żorach
29 czerwca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Czerwionce-Leszczyny wystąpiła awaria analizatora benzenu. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenku węgla na stacji jakości powietrza w Żorach
29 czerwca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Żorach przy ul. Władysława Sikorskiego 52, wystąpiła awaria analizatora tlenku węgla. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Katowicach przy ul. Plebiscytowej/A-4
21 czerwca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Katowicach przy ul. Plebiscytowej/A-4 wystąpiła awaria powodująca brak możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Żywcu
18 czerwca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Żywcu przy ul. Kopernika 83a wystąpiła awaria spowodowana brakiem prądu, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora ozonu na stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej
03 czerwca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25a wystąpiła awaria analizatora ozonu. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora rtęci gazowej na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
29 maja 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora rtęci gazowej. Podjęte zostaną działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Zabrzu
25 maja 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora ozonu na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
22 maja 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora ozonu. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Lublińcu
19 maja 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Lublińcu przy ul. Szymały 3 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej
11 maja 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej 19 wystąpiła awaria analizatora benzenu. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Inicjatywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mające na celu poprawę jakości powietrza
6 maja 2020 r.

Jako samorządowa osoba prawna Fundusz skutecznie pełnił rolę finansowego instrumentu realizacji polityki ekologicznej państwa w połączeniu ze spełnieniem oczekiwań regionalnej społeczności. Fundusz realizuje swoje zadania uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym, a także ponadregionalnym. Celem generalnym Funduszu jest zapewnienie systematycznej i trwałej poprawy stanu środowiska w województwie śląskim oraz zachowanie i przywracanie na jego obszarze terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Wyznaczone w Strategii zadania dla poszczególnych celów operacyjnych znalazły uszczegółowienie w Planie działalności, który precyzyjnie i odpowiednio do aktualnej sytuacji prawnej oraz finansowej identyfikował działania Funduszu. Jasno zdefiniowane cele Funduszu oraz możliwości ich realizacji w oparciu o przejrzyste zasady finansowania projektów oraz dostępne instrumenty finansowe zachęcały samorządy, jak i innych inwestorów do podejmowania działań mających istotny wpływ na jakość środowiska w regionie.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Zabrzu
27 kwietnia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 34 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Zawierciu
15 kwietnia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Zawierciu przy ul. Gałczyńskiego 3 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim
9 kwietnia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostaną działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora rtęci gazowej na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
5 kwietnia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora rtęci gazowej. Podjęte zostaną działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

KOMUNIKAT!
3 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska

(Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl