Aktualności i komunikaty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Awaria analizatora ozonu na stacji jakości powietrza w Rybniku
23 listopada 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Rybniku przy ul. Borki 37d wystąpiła awaria analizatora ozonu. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej
19 listopada 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej 19 wystąpiła awaria analizatora benzenu. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria przesyłania danych
15 listopada 2020 r.

Informujemy, iż wystąpiła awaria systemu automatycznego gromadzenia danych, w związku z czym nie ma informacji ze stacji monitoringowych jakości powietrza.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pomiarach pyłu zawieszonego PM10 w Goczałkowicach-Zdroju i Katowicach
13 listopada 2020 r.

Informujemy, iż na stacjach w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Parkowej oraz w Katowicach przy ul. Plebiscytowej/A-4 wystąpi przerwa w automatycznych pomiarach pyłu zawieszonego PM10 spowodowana planowanym przeglądem okresowym urządzeń.

(Czytaj dalej...)

Wymiana pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Częstochowie
10 listopada 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2 prowadzone są prace związane z wymianą pyłomierza automatycznego PM10. Mogą wystąpić przerwy w prezentacji danych na stronie internetowej.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Lublińcu
02 listopada 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Lublińcu przy ul. Szymały 3 wystąpiła awaria analizatora benzenu. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora ozonu na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdrój
20 października 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Parkowej wystąpiła awaria analizatora ozonu. Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Gliwicach
9 października 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Gliwicach przy ul. Mewy 34 wystąpiła awaria prądu, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Powiaty, w których wystąpił I stopień ostrzegania
2 października 2020 r.

Powiaty, w których wystąpił I stopień ostrzegania (stan na 20 września 2020 r.) dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 (poziom dopuszczalny), benzo(a)pirenu (poziom docelowy), dwutlenku azotu (poziom dopuszczalny: tylko aglomeracja górnośląska w rejonie autostrady A4) zgodnie z Planem działań krótkoterminowych.

(Czytaj dalej...)

Napływ pyłów nad obszar Polski z rejonów wschodniej Europy
1 października 2020 r.

Informujemy o napływie​ transgranicznym pyłów z kierunku wschodniego nad obszar Polski z rejonów wschodniej Europy, najprawdopodobniej spowodowany pożarami lasów w obwodzie Ługańskim (Ukraina).

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej jakości powietrza w Żywcu
27 września 2020 r.

Informujemy, iż wystąpiła awaria automatycznego analizatora pyłu PM10 na stacji w Żywcu przy ul. Kopernika 83a. Podjęte zostaną działania w celu naprawy urządzenia.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora pyłu zawieszonego PM10 na stacji jakości powietrza w Gliwicach
25 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Gliwicach przy ul. Mewy 34 wystąpiła awaria analizatora pyłu zawieszonego PM10. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Prace budowlane w pobliżu stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju
25 września 2020 r.

Informujemy, iż w pobliżu stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Parkowej, prowadzone są prace budowlane związane z ułożeniem podłoża tłuczniowego pod asfaltowanie Centrum Przesiadkowego w rejonie stacji PKP Goczałkowice-Zdrój. Asfaltowanie ma być przeprowadzone na początku przyszłego tygodnia. Całość prac powinna być zakończona również w przyszłym tygodniu.

(Czytaj dalej...)

Klasyfikacje i oceny stanu wód za 2019
22 września 2020 r.

Informujemy, iż na stronie internetowej GIOŚ zostały zamieszczone tabele z klasyfikacją i oceną stanu jednolitych części wód rzecznych i jeziornych za lata 2014-2019: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod

(Czytaj dalej...)

Awaria automatycznej stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju
19 września 2020 r.

Informujemy, iż wystąpiła awaria automatycznej stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju, przy ul. Parkowej. Wobec powyższego prosimy o pozyskiwanie danych dotyczących jakości powietrza ze stacji w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej lub w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Gałczyńskiego.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pomiarach pyłu zawieszonego PM10 w Rybniku
18 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Rybniku, przy ul. Borki 37 d. wystąpi przerwa w automatycznych pomiarach pyłu zawieszonego PM10 spowodowana planowanym przeglądem okresowym urządzenia.

(Czytaj dalej...)

Pożar składowiska odpadów w Sosnowcu, przy ul. Radocha
17 września 2020 r.

W związku z pożarem składowiska odpadów niebezpiecznych w Sosnowcu, w rejonie ul. Radocha, który miał miejsce po godzinie 17-tej w dniu 16.09.2020 r., pracownicy GIOŚ Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach na bieżąco śledzili wyniki pomiarów jakości powietrza na stacjach Państwowego Monitoringu środowiska w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pomiarach pyłu zawieszonego PM10 w Żywcu
17 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Żywcu przy ul. Kopernika 83a wystąpi przerwa w automatycznych pomiarach pyłu zawieszonego PM10 spowodowana planowanym przeglądem okresowym urządzenia.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pomiarach pyłu zawieszonego PM10 w Tychach
16 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Tychach przy ul. Tołstoja 1 wystąpi przerwa w automatycznych pomiarach pyłu zawieszonego PM10 spowodowana planowanym przeglądem okresowym urządzenia.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pomiarach pyłu zawieszonego PM10 w Sosnowcu
16 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Sosnowcu przy ul. Lubelskiej 51 wystąpi przerwa w automatycznych pomiarach pyłu zawieszonego PM10 spowodowana planowanym przeglądem okresowym urządzenia.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Lublińcu
15 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Lublińcu przy ul. Szymały 3 wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Rybniku
15 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Rybniku przy ul. Borki 37d wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Raciborzu
15 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO2, NOx, NO). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM2,5 na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
11 września 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM2,5. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
26 sierpnia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej
24 sierpnia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej 19 wystąpiła awaria analizatora benzenu. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej
24 sierpnia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej przy ul Tysiąclecia 25a wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO2, NOx, NO). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Ustroniu
24 lipca 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej 7 wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO2, NOx, NO). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju
11 sierpnia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju wystąpiła awaria analizatora benzenu. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria tablicy świetlnej
5 sierpnia 2020 r.

Informujemy, iż ze względu na awarię tablica informująca o stanie jakości powietrza umieszczona na budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ulicy Plebiscytowej została wyłączona.

(Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 listopada 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl