Pożar odpadów niebezpiecznych w Kaczycach
20 stycznia 2021 r.

Inspektorzy WIOŚ badają czy doszło do zanieczyszczenia środowiska podczas pożaru odpadów, nielegalnie składowanych na terenie byłej kopalni Morcinek

W pożarze, który wybuchł w sobotę 9 stycznia 2021 roku na terenie byłej kopalni w Kaczycach, spłonęło 10% zebranych w budynku starej lokomotywowni. Dzięki szybkiej akcji Straży Pożarnej ogień nie rozprzestrzenił się poza teren hali.

Inspektorzy WIOŚ, we współpracy z innymi służbami, od rana w niedzielę sprawdzają czy zdarzenie miało negatywny wpływ na środowisko. Ze wstępnych oględzin wynika, że nie doszło do zanieczyszczenia. Do badań zostały pobrane próby gleby z otoczenia hali oraz wód z przepływającej kilkaset metrów dale rzeki Olzy.

Wyniki badań, zarówno próbek gleby jak i wody, nie wykazały przekroczeń standardów jakości gleby oraz wody, określonych w przepisach. Pożar odpadów, dzięki jego szybkiemu ugaszeniu nie miał negatywnego wpływu na środowisko.

Dokumentacja fotograficzna wykonana przez inspektorów WIOŚ w Katowicach

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26 lutego 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl