Porzucenie odpadów w Psarach
1 czerwca 2020 r.

25 maja 2020 roku, po otrzymaniu zawiadomienia przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach o porzuceniu odpadów na terenie nieruchomości położonej w Psarach w powiecie lublinieckim, inspektorzy z częstochowskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach przeprowadzili rozpoznanie w terenie w celu oszacowania ilości i rodzaju zgormadzonych odpadów.

Na miejscu inspektorzy stwierdzili dwie pryzmy zgarów aluminiowych o powierzchniach około 15x15 m i wysokości do około 3-4 m, kilka 100-lirowych mauzerów oraz dużą ilość beczek stalowych i plastikowych o różnych pojemnościach, zawierających nieznane substancje ciekłe i stałe. Odpady zostały zgromadzone w zdewastowanym budynku murowanym. W trakcie oględzin stwierdzono wyczuwalny zapach rozpuszczalników organicznych oraz rozlanie mazistej substancji na powierzani kilku metrów kwadratowych.

W trakcie oględzin pobrano do badań próbki odpadów oraz gruntu przyległego do miejsca gromadzenia zgarów aluminiowych. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające. Inspektorzy ustalają między innymi, we współpracy z organami ścigania, dane podmiotu odpowiedzialnego za przywóz odpadów na teren nieruchomości.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka
Infomację zamieściła: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl